Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TUTO 5

Kubala ka Kunepahala

Kubala ka Kunepahala

1 Timotea 4:13

LITABA KA BUKUSWANI: Mubale litaba zeñozwi luli fa likepe ka kutumusa.

MWAKUEZEZA CWALO:

  • Muitukiseze hande. Munahane libaka taba yemubala hane iñozwi. Muitukiseze kubala likwata za manzwi, isiñi feela kubala linzwi leliñwi ni leliñwi. Mutokomele kuli hamuekezi manzwi, kutula manzwi, kamba kucincanisa manzwi. Mulatelele lisupo zealula mibamba, zecwale ka lifelwani, likuto, ni lipuzo.

  • Mubize linzwi ni linzwi ka kunepahala. Haiba hamuzibi mwakubizeza linzwi leliñwi, muteeleze kwa litaba zebalilwe za hatiso mokufumaneha linzwi leo, kamba mukupe tuso ku mutu yomuñwi yali mubali yomunde.

  • Mubulele ka kuutwahala. Mubale manzwi ka kunepahala inze muinuzi toho yamina ni kuatumulusa mulomo wamina. Muikataze kubulela kalulo ni kalulo ya linzwi ka kuutwahala.