Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TUTO 14

Kukoñomeka Lisupo Zetuna

Kukoñomeka Lisupo Zetuna

Maheberu 8:1

LITABA KA BUKUSWANI: Mutuse baputehi kuli bazamaelele ni mina hamufa ngambolo, mi mubonise hande ka mo lisupo zetuna liswalisanela ni mulelo wa ngambolo yamina hamohocwalo ni toho ya taba.

MWAKUEZEZA CWALO:

  • Muzibe mulelo wa ngambolo. Munyakisise haiba mulelo wa ngambolo yamina ki kutalusa feela litaba, kukolwisa bateelezi, kamba kususueza baputehi kueza nto yeñwi, mi cwale muife kulikana ni mulelo wo. Mubone teñi kuli lisupo zetuna kaufela zamitusa kupeta mulelo wo.

  • Mukoñomeke toho ya taba ya ngambolo yamina. Hamufa ngambolo, muzwelepili kuama kwa toho ya taba ya ngambolo ka kukutela manzwi alwezi lisupo zetuna kamba ka kuitusisa manzwi aswana ni ona.

  • Lisupo zetuna za ngambolo yamina libe zeutwahala ni zebunolo. Mukete feela lisupo zetuna zeswalisana ni toho ya taba ya ngambolo yamina ni zemukona kuluta hande mwahalaa nako yemufilwe. Musike mwaba ni lisupo zetuna zeñata hahulu, mutaluse sisupo ni sisupo ka kuutwahala, mukutumane hamulaho wa kunyakisisa sisupo, kihona mukashimbulukela fa sisupo sesitatama.