Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 16

Jesu Utukufalelwa Bulapeli Bwa Niti

Jesu Utukufalelwa Bulapeli Bwa Niti

JOANI 2:12-22

  • JESU ULELEKA BALEKISI MWA TEMPELE

Jesu uya kwa Kapernauma hamulaho wa mukiti wa linyalo mwa Kana. Uzamaya hamoho ni mahe ni banyani bahae—bo Jakobo, Josefa, Simoni, ni Judasi.

Kono Jesu uyelañi kwa Kapernauma? Muleneñi wo uinzi fa sibaka sesinde kufita Nazareta ni Kana mi kubonahala kuli ki omutuna. Mi buñata bwa balutiwa ba Jesu baasazo fumana, bapila mwa muleneñi wo kamba bukaufi ni ona. Ka mukwa ocwalo, Jesu wakona kubaluta inze bali habo bona.

Jesu hali mwa Kapernauma ueza lika zekomokisa hape. Ka mukwa ocwalo, batu babañata mwa muleneñi ni babapila mwa libaka zeli bukaufi bautwa lika zasweli kueza. Kono Jesu ni balikani bahae, babali Majuda babasepahala, batuha baya kwa Jerusalema kuyo fumaneha kwa Paseka ya silimo sa 30 C.E.

Habali kwa tempele mwa Jerusalema, balutiwa ba Jesu babona nto yeñwi yekomokisa hahulu, yeshutana ni zebaboni kwamulaho.

Ka kuya ka Mulao wa Mulimu, Maisilaele batokwa kueza matabelo a lifolofolo kwa tempele, mi bapoti batokwa lico ka nako yebali mwa Jerusalema. Ka mukwa ocwalo, Mulao ulumeleza bazamai babatile mwa Jerusalema babazwa kwa libaka za kwahule, kutaha ni masheleñi a kuitusisa kwa kuleka “likomu, lingu, lipuli,” ni lika zeñwi za kuitusisa ka nako yebali mwa muleneñi. (Deuteronoma 14:24-26) Kabakaleo, balekisi mwa Jerusalema balekiseza lifolofolo kamba linyunywani mwa lapa lelituna la tempele. Mi babañwi baputelela batu ka kutulisa lika zeo.

Jesu uhalifa hahulu, mi usululela fafasi muwayawaya wa babacinca masheleñi, ufetaula litafule zabona, ni kubalelekela fande. Jesu cwale uli: “Hamuzwise lika ze mo! Mutuhele kufetula ndu ya Ndate kuba ndu ya litekisano!”—Joani 2:16.

Balutiwa ba Jesu hababona cwalo, bahupula bupolofita bobubulela za Mwanaa Mulimu, bobuli: “Nikaciwa ki kutukufalelwa ndu yahao.” Kono Majuda bamubuza kuli: “Ki sifi sisupo seuka lubonisa, kakuli ueza lika ze?” Jesu ubaalaba kuli: “Mushandaule tempele ye, mi nika izusa mwa mazazi amalaalu.”—Joani 2:17-19; Samu 69:9.

Majuda baanga kuli Jesu utalusa tempele luli ye mwa Jerusalema, kacwalo bamubuza kuli: “Tempele ye, neiyahilwe ka lilimo ze 46, kono wena uizuse mwa mazazi amalaalu?” (Joani 2:20) Kono Jesu yena utalusa mubili wahae kuli ki tempele. Hamulaho wa lilimo zetaalu, balutiwa bahae bahupula manzwi ao Jesu hasaazusizwe kwa bafu.