Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 21

Jesu U Kwa Sinagoge ya Mwa Nazareta

Jesu U Kwa Sinagoge ya Mwa Nazareta

LUKA 4:16-31

  • JESU UBALA MWA MUPUTO WA ISAYA

  • BATU BA MWA NAZARETA BABATA KUBULAYA JESU

Batu ba mwa Nazareta banyolezwi kubona zakaeza Jesu. Sekufitile nako yefitelela silimo Jesu haazwa mwa sibaka seo kuyo kolobezwa ki Joani, mi neli mubeti pili asika kolobezwa kale. Kono cwale uzibahala sina mutu yaeza misebezi yemaata. Batu ba mwa sibaka seo balibelezi kubona haeza yemiñwi ya misebezi yeo mwahalaa bona.

Tibelelo yabona iekezeha hahulu Jesu haya kwa sinagoge, ka kuya ka mukwa wahae. Sebelezo ya kwa sinagoge ikopanyeleza kulapela ni kubala litaba za mwa libuka za Mushe, sina mokuezezwa “mwa masinagoge ka la sabata ni la sabata.” (Likezo 15:21) Litaba za mwa libuka za bupolofita ni zona zabaliwangwa. Jesu hayema kuli abale, mwendi ubona batu babañata baziba banaabonanga hanaatahanga kwa sinagoge ye lilimo-limo kwamulaho. Jesu ufiwa muputo wa mupolofita Isaya. Mi ufumana fokuñozwi ka za Yena yatozizwe ki moya wa Jehova, ili taba yefumaneha kwa Isaya 61:1, 2 kacenu.

Jesu ubala za kuli Yena yapolofitilwe yo naakakutaza za kuli babahapilwe bakalukululwa, za kuli libofu likabona, ni za kutaha kwa mwaha wa kushemubiwa ki Jehova. Jesu ukutisa muputo ku sikombwa ni kuina fafasi. Batu kaufela bamutalimezi hahulu. Cwale ukalisa kubulela, mwendi ili ka nako yetelele, mi zabulela likopanyeleza pulelo ya butokwa yeli: “Kacenu, liñolo lemusazo ikutwela le, litalelelizwe.”—Luka 4:21.

Batu bakomokiswa ki “bunde bwa manzwi anaazwa mwa mulomo wahae,” mi babulelisana bali: “Kana haki yena mwanaa Josefa yo?” Kono ka kuziba kuli batu bao babata kumubona haeza misebezi yemaata yeswana ni yebautwile kuli naaiezize, Jesu uzwelapili, uli: “Kaniti luli mukaitusisa pulelo ye, ku na: ‘Wena mualafi, hakuifolise. Ueze ni mona mo mwa sibaka sahenu lika zeluutwile kuli liezizwe mwa Kapernauma.’” (Luka 4:22, 23) Batu bao mwendi baikutwa kuli Jesu naaswanela kukala kufolisa batu ba mwa sibaka sa habo yena, ilikuli atuse bona pili. Ka mukwa ocwalo, mwendi baikutwa kuli Jesu ubafoselize.

Ka kulemuha zebanahana, Jesu uama kwa likezahalo zebulezwi mwa litaba za Isilaele. Ubataluseza kuli nekunani limbelwa zeñata mwa Isilaele mwa linako za Elia, kono Elia naasika lumiwa ku yomuñwi wabona. Kono naaile ku mbelwa yasi Muisilaele yanaapila mwa muleneñi wa Sarepta, one uli bukaufi ni Sidoni, ili mo Elia naaezize makazo yepilisa. (1 Malena 17:8-16) Mi mwa linako za Elisha nekunani batu babañata bane bakula mbingwa, kono mupolofita yo naakenisize feela Naamani wa Musiria.—2 Malena 5:1, 8-14.

Batu ba mwa muleneñi wahabo Jesu baeza cwañi habautwa mitala yeo yebaikutwa kuli ibabonisa kuli ki baitati ni kuli habana tumelo? Babali mwa sinagoge bahalifa, mi bayema ni kuisa Jesu kwande a muleneñi. Bamuisa fahalimwaa lilundu fokuyahezwi Nazareta, kuli bamunepele fafasi. Kono Jesu ucupuka mwa mazoho abona mi waikela asika holofala. Jesu cwale ushetumukela kwa Kapernauma, yeli kwa mutulo-wiko wa likamba la Liwate la Galilea.