Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 47

Musizana Wapila Hape!

Musizana Wapila Hape!

MATEU 9:18, 23-26 MAREKA 5:22-24, 35-43 LUKA 8:40-42, 49-56

  • JESU UZUSA MWANAA JAIRUSI KWA BAFU

Jairusi ubona kuli musali yanaakula mweya ufolisizwe ki Jesu. Kaniti, Jesu wakona kufolisa ni mwanaa hae, nihaike kuli uikutwa kuli ka nako yacwale ‘mwanaa hae wamusizana uswanela kuba yashwile.’ (Mateu 9:18) Kana kusakonahala kumutusa?

Jesu hasaambola ni musali yafolisize yo, baana babañwi bataha kuzwa kwa ndu ya Jairusi, mi babulelela Jairusi kuli: “Mwanaa hao utokwahalile!” Mi baekeza kuli: “Kiñi seuka kataleza Muluti hape?”—Mareka 5:35.

Yeo ki taba yemaswe luli! Muuna yo, yakutekeha hahulu mwa silalanda, haasana sepo ni yekana. Mwanaa hae ki kale atimela. Kono Jesu uutwa piho yeo, mi usikuluhela ku Jairusi ni kumususueza ka kubulela kuli: “Usike wasaba, ube feela ni tumelo.”—Mareka 5:36.

Kutuha fo, Jesu uya ni Jairusi kwa ndu yahae. Habafita, bafumana siyongili sesituna. Babakubukani ko basweli kulila, kubokolola, ni kuinataka ka maswabi. Jesu ukena mwa ndu mi ubulela manzwi akomokisa, uli: “Mwanana hasika shwa kono ulobezi.” (Mareka 5:39) Batu habautwa cwalo, baseha Jesu. Baziba kuli musizana ushwile luli. Kono ka kuitusisa maata afilwe ki Mulimu, Jesu ukabonisa kuli kwakonahala kuzusa babashwile sina feela mokukonahalela kuzusa mutu ya mwa buloko bobutuna.

Jesu cwale ubulelela batu kaufela kuli bazwele kwande mi usiyala feela ni Pitrosi, Jakobo, Joani, ni bashemi ba musizana yashwile. Jesu uya ni baketalizoho ba, kwalobezi musizana. Uswala musizana kwa lizoho, mi uli: “‘Talitha kumi,’ hakutolokiwa kikuli: ‘Musizana, nili ku wena: Zuha!’” (Mareka 5:41) Honafo feela, musizana wazuha ni kukala kuzamaya. Munahane feela tabo yaba ni yona Jairusi ni musalaa hae hababona nto yeo! Ka kufa bupaki bobuñwi bobubonisa kuli musizana wapila luli, Jesu ulaela kuli musizana afiwe sa kuca.

Kwamulaho, Jesu naalaelanga batu bafolisa kuli basike babulelela batu zabaezelize, mi ueza cwalo hape ni kwa bashemi ba musizana yo. Nihakulicwalo, taba yeo yahasana mwa “sibaka seo kaufela.” (Mateu 9:26) Kana ni mina nemusike mwataluseza babañwi ka tabo haiba yomuñwi wa batu bemulata azuswa kwa bafu? Yo ki yena mutu wabubeli kuzusiwa ki Jesu kwa bafu.