Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Luli babashwile bakapila Hape?

Kana Luli babashwile bakapila Hape?

Kana mukaalaba kuli . . .

  • eni?

  • batili?

  • mwendi?

 ZEIBULELA BIBELE

“Ku ka ba ni zuho.”—Likezo 24:15, Bibele ya Toloko ya Lifasi le Linca.

MOMUKONA KUTUSEZWA KI TABA YEO

Sepo ya zuho ika miomba-omba mutu yemulata hatimela. —2 Makorinte 1:3, 4.

Sepo ya zuho ika mitusa kusasaba hahulu lifu.—Maheberu 2:15.

Mukaba ni sepo yetiile ya kupila hamoho hape ni batu bemulata, babatimezi. —Joani 5:28, 29.

 KANA LULI LWASWANELA KULUMELA ZEIBULELA BIBELE?

Eni, sihulu ka mabaka amalaalu:

  • Mulimu ki yena yabupile lika kaufela zepila. Bibele ibulela ka za Jehova Mulimu kuli, ‘bupilo kaufela busimuluha ku yena.’ (Samu 36:9; Likezo 17:24, 25, Bibele ye Kenile, Hatiso ya 1984) Yena yafile bupilo kwa lika kaufela zepila, kaniti wakona kukutiseza bupilo ku mutu yashwile.

  • Kwamulaho Mulimu naazusize batu bane bashwile. Bibele ibulela ka za batu ba 8, ili banana, babahulu, baana, ni basali bane bazusizwe kwa bafu kuli bapile hape fa lifasi. Babañwi nebashwile ka nako yekuswani, kono yomuñwi yena naasatandile mazazi amane mwa libita! —Joani 11:39-44.

  • Mulimu hape unyolelwa kuzusa batu babashwile. Jehova utoile lifu; uliinga sina sila. (1 Makorinte 15:26) Ushukelwa kutula sila seo, ili kufelisa lifu ka kuzusa batu babashwile. Unyolelwa kuzusa batu baahupula, mi unyolelwa kubabona hape inze bapila fa lifasi.—Jobo 14:14, 15.

 ZA KUNAHANISISA

Ki kabakalañi halusupala ni kushwa?

Bibele ialaba puzo yeo kwa liñolo la GENESE 3:17-19 ni la MAROMA 5:12.