Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KUPILA SINA BAKRESTE

Ki Sika Mañi Semuswanela Kueza Mwa Silimo sa Linanga?

Ki Sika Mañi Semuswanela Kueza Mwa Silimo sa Linanga?

Kunani swalisano ye mwahalaa kuba ni tumelo ku mutu yomuñwi ni kumusepa. Ka mutala, haiba luba ni tumelo yetiile ku Jehova, lukasepa kuli uka lusileleza ni kulubabalela. (Samu 23:1, 4; 78:22) Halunze luatumela mafelelezo a lifasi le, lulibelela kuli Satani uka lulwanisa hahulu nikufita. (Sin. 12:12) Kacwalo, ki nto mañi yeka lutusa?

MUBUHISE VIDIO YELI, KI SIKA MAÑI SEMUSWANELA KUEZA MWA SILIMO SA LINANGA? MI KIHONA MUKAALABA LIPUZO ZELATELELA:

  1. Luswana cwañi ni “kota” yetalusizwe kwa liñolo la Jeremia 17:8?

  2. Ki ifi nto yeñwi yekona kuswanisezwa kwa “kalengelenge ka lizazi”?

  3. Ki sika mañi sesika ezahala kwa “kota,” mi ki kabakalañi?

  4. Satani ubata kuli lusike lwaezañi?

  5. Ki kabakalañi halukona kuswanisezwa kwa batu babatwaezi kuzamaya ka fulai?

  6. Ki kabakalañi haluswanela kusepa mutanga yasepahala yanani kutwisiso, mi ki lika mañi zekona kulupaleliswa kueza cwalo?

  7. Ki kabakalañi haluswanela kusepa likuka za Bibele niha lukona kusheununwa ki batu ba lifasi?