Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

MUZUHE!

Puzo: Ki kabakalañi kuitukiseza likozi hakuli kwa butokwa?

Liñolo: Liprov. 27:12

Kufa Hatiso: Magazini ye ya Muzuhe! ibonisa zeluswanela kueza pili kozi isika ezahala kale, ka nako yeezahala kozi, ni hamulaho wa kozi.

MULUTE NITI

Puzo: Lukona kubonisa cwañi kuli lwalata Mulimu?

Liñolo: 1 Joa. 5:3

Niti: Lubonisa kuli lwalata Mulimu ka kulatelela milao yahae.

KANA LULI BABASHWILE BAKAPILA HAPE? (T-35)

Puzo: Mwa lifasi kaufela, batu babañata baezanga mikiti ya ka silimo ya kukuteka batu babashwile. Kana lwakona kuba ni sepo ya kuli lukabona balatiwa baluna babashwile hape?

Liñolo: Lik. 24:15

Kufa Hatiso: Trakiti ye inyakisisa moo kuba ni sepo ya kuli babashwile bakazuha kukona kumituseza. [Haiba mwakona, mubuhise vidio ya Kana Kunani Sepo ya Kuli Bafu Bakazuha?]

MUÑOLE AKALEZO YAMINA

Muitusise muezezo oitusisizwe mwa liakalezo ze bonisizwe kuli muñole akalezo yamina.