Kuyaha Ndu ya Mubuso mwa Australia

BUKA YA MUKOPANO WA BUPILO NI BUKOMBWA November 2018

Liakalezo za Mwakuambolisanela ni Batu

Mukoloko obonisa litaba ka za sepo yelunani yona ka za balatiwa baluna babashwile.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

“Kana Unilata Kufita Ze?”

Pitrosi naatokwa kuketa zanaaka eza pili mwa bupilo bwahae—musebezi wa kwa mubili kamba za Mubuso.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Moya Okenile Usululelwa Fahalimwaa Puteho ya Sikreste

Nihaike kuli nebanani lisimuluho ze­shutana-­shutana, Bakreste ba 3,000 babanca bao bane basazo kolobezwa nebaswalisana hamoho mwa kulapela.

KUPILA SINA BAKRESTE

Kukutaza ka Kuswalisana Mwa Kalulo ya Simu Mokubulelwa Lipuo Zeñata

Ki lika mañi zekona kutusa bahasanyi ba mwa liputeho zeo kuswalisana habanze bakutaza kwa batu ba mwa sibaka seo kusina filikanyo?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Nebazwezipili Kubulela Linzwi la Mulimu ka Bundume

Ki lika mañi zenee bakonisize kubulela ka buikolwiso ni ka bundume?

KUPILA SINA BAKRESTE

Zende Zezwa Mwa Musebezi Oezwa Mwa Lifasi Kaufela wa Kukutaza ka Kuitusisa Likalani

Ki lika mañi zende zezwile mwa musebezi wa kukutaza ka kuitusisa likalani mwa libaka za nyangela?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Puteho ya Sikreste Yene Isazo Tomiwa ya Likiwa

Ka kutusiwa ki Jehova, puteho ya Sikreste yenca yeo neihulile ni kutiyela nyandiso kusina taba kuli neinyandisizwe ni kusaezwa hande.

KUPILA SINA BAKRESTE

“Kutiseza Jehova mpo”

Lwakona kufa linubu za kuitatela ka linzila ze­shutana-­shutana kuli lutuse mwa musebezi wa lipaki za Jehova mwa sibaka selupila ku sona kamba mwa lifasi kaufela.