Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KUPILA SINA BAKRESTE

Mwakona Kukondisa Kusina Taba ni “Muutwa Mwa Mubili” Wamina!

Mwakona Kukondisa Kusina Taba ni “Muutwa Mwa Mubili” Wamina!

Bakeñisa kuli lupila mwa mazazi amafelelezo ili aziyeza, kaufela luna lukopananga ni miinelo yetaata. (2 Tim. 3:1) Lukona kuitinga cwañi ku Jehova ni kutiyela miinelo yetaata yeo? Mubuhe vidio ya “Meeto A Libofu Akabona” kuli mukone kuziba zaezize Talita Alnashi ni bashemi bahae, mi kihona mukaalaba lipuzo zelatelela:

  • Ki muinelo mañi otaata oswana sina ‘muutwa o mwa mubili’ wasweli kukopana ni ona Talita?

  • Ki lisepiso mañi za mwa Bibele zetusize Talita ni bashemi bahae kusazwafa?

  • Bashemi ba Talita nebabonisize cwañi kuli basepile Jehova Talita hasafalilwe meeto?

  • Bashemi ba Talita baitusisize cwañi lika zelukisizwe ki kopano kuli batuse mwanaa bona kulata Mulimu?

  • Talita ubonisize cwañi kuli unani silikani sesitiile ni Jehova nihaike kuli unani butata bobuswana sina “muutwa mwa mubili” wahae?

  • Mutala wa Talita umisusuelize cwañi?