Mutu ni musalaa hae baituta hamoho ka kuitusisa tablet

BUKA YA MUKOPANO WA BUPILO NI BUKOMBWA May 2016

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

Liakalezo za mwakufela magazini ya Tawala ni buka ya Bibele I Lutañi. Muitusise mitala kuli mulukise mitahisezo yamina.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Kulapelela Babañwi Kutabisa Jehova

Mulimu naabulelezi Jobo kuli alapelele balikani bahae babalaalu bane basina lilato. Jobo naafuyauzwi cwañi kabakala tumelo ni buitiiso bwahae? (Jobo 38-42)

KUPILA SINA BAKRESTE

Kana Musweli Mwaitusisa JW Library?

Mukona kuikungela cwañi app JW Library? Ikona kumitusa cwañi hamuli kwa mikopano ya puteho ni hamuli mwa bukombwa?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Kuli Lube Mwa Kozo ni Jehova, Luswanela Kukuteka Mwanaa Hae, Yena Jesu

Macaba aangile cwañi puso ya Jesu? Ki kabakalañi haluswanela kukuteka Mulena yatozizwe ki Mulimu, yena Jesu? (Samu 2)

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Ki Mañi Yakona Kuina Mwa Tabernakele ya Jehova?

Liñolo la Samu kauhanyo 15 litalusa lika zatokwa Jehova ku mutu yali mulikanaa hae.

KUPILA SINA BAKRESTE

Mwakuitusiseza JW Library

Mwakuitusiseza progilamu ye, kwa kuituta, kwa mikopano, ni mwa bukombwa.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Bupolofita Bubulela Litaba Zeñata ka za Mesia

Hamubone ka mo bupolofita bwa za Mesia bobuñozwi kwa Samu 22 nebutalelelizwe ku Jesu.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Musepe Jehova Kuli Mube ni Bundume

Ki lika mañi zekona kulutusa kuba ni bundume sina Davida? (Samu 27)