Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU | JOBO 6-10

Jobo Muuna Yasepahala Utalusa za Manyando Ahae

Jobo Muuna Yasepahala Utalusa za Manyando Ahae

Jobo naalatehezwi ki lika zanaanani zona kaufela, kushwelwa ki bana bahae, ni kukula butuku bobutuna hahulu, kono naazwezipili kusepahala. Kacwalo, Satani atahiseza Jobo lika zezwafisa ka mulelo wakuli amutuhelise kusepahala. Kwataha “balikani” ba Jobo babalaalu mi kwa makalelo, nekubonahala inge kuli neba muutwela makeke. Baina ni Jobo mazazi a 7 basabuleli ni haiba linzwi lililiñwi la kumuomba-omba. Manzwi ane babulezi hasamulaho neli feela akumutama mulatu ni akumuhanyaukela.

Jobo naazwezipili kusepahala ku Jehova kusina taba ni likukuezo zenezwa kwa balikani bahae

6:3; 7:16; 9:20-22; 10:1, 12

  • Kuba mwa masitapilu amatuna nekutahisize kuli Jobo abe ni mubonelo omaswe. Mane naaezize mafosisa akunahana kuli Mulimu naasina taba ni kuli naasepahala

  • Bakeñisa kuli naazwafile, Jobo naasika nahana mabaka amañwi anaatahisa kuli anyande

  • Kusina taba ni kuli naali mwa masitapilu, Jobo naazwezipili kutaluseza balwanisi bahae ka za lilato lahae ku Jehova