Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

TAWALA YA MULIBELELI

Puzo: Kana mukile mwautwa manzwi a zibahala hahulu a?

Liñolo: Joa. 3:16

Kufa Hatiso: Magazini ye ya Tawala ya Mulibeleli italusa ka mo manyando ni lifu la Jesu likona kumituseza.

TAWALA YA MULIBELELI (likepe la mafelelezo)

Puzo: Hamubone puzo ye ni likalabo zeñwi zezibahala hahulu zebafanga batu. [Mubale puzo yapili ni likalabo zemwatasaa yona.] Nemukaalaba cwañi?

Liñolo: Mat. 4:1-4

Kufa Hatiso: Bakeñisa kuli Diabulosi naambolisani ni Jesu ni kumulika, Diabulosi haki maikuto feela a maswe a mwa pilu ya mutu kono uteñi luli. Ki lika mañi zeñwi zeibulela Bibele ka za Diabulosi? Taba ye, italusa zeñata ka za Diabulosi.

KUMEMELA BATU KWA KUPUZO

Kufa Hatiso: Lusweli kuabela batu tupampili twa kubamemela kwa kezahalo yabutokwa hahulu. [Mufe mutu yemuambola ni yena pampili ya memo.] La 23 March, batu babañata-ñata mwa lifasi kaufela bakakopana hamoho kueza mukiti wa kuhupula lifu la Jesu Kreste ni kuteeleza kwa ngambolo ya Bibele yebasike batokwa kulifa sesiñwi ili yetalusa ka mo lifu la Jesu lilutuseza. Pampili ye, ya kumimema ibonisa nako ni sibaka koukaezezwa mukiti wo mwa silalanda saluna. Lumikupa kufumaneha teñi haiba mwakona.

MUÑOLE AKALEZO YAMINA

Muitusise muezezo oitusisizwe mwa liakalezo ze bonisizwe kuli muñole akalezo yamina.