Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KUPILA SINA BAKRESTE

Mufumane Tabo ka Kukutaza Taba Yende

Mufumane Tabo ka Kukutaza Taba Yende

Kana fokuñwi kubanga taata ku mina kukutaza? Buñata bwaluna kulubelanga taata kukutaza. Libaka? Mwendi batu habateelezangi kwa lushango lwaluna kamba habaluamuhelangi hande kamba mwendi lusabanga kuambola ni batu belusa zibi. Lika zecwalo zakona kulupalelwisa kuba ni tabo. Nihakulicwalo, lulapela Mulimu yatabile ili yabata kuli lumusebeleze inze lutabile. (Samu 100:2; 1 Tim. 1:11) Ki mabaka afi amalaalu akona kulutusa kuba ni tabo halukutaza?

Libaka lapili ki la kuli, lukutaza lushango lwa sepo. Nihaike kuli batu babañata habana sepo kacenu, lwakona kubataluseza “taba yende ya lika zende hahulu.” (Isa. 52:7) Kono taba yende ya Mubuso wa Mulimu yakona kulutahiseza tabo ni luna. Pili musikayo kutaza kale, munahanisise limbuyoti zeukatahisa Mubuso wa Mulimu fa lifasi.

Libaka labubeli ki la kuli, taba yende yelukutaza itusa batu mwa bupilo bwabona mane ni kubatusa kutiisa silikani sabona ni Mulimu. Halukutaza ku bona, baituta kutuhela mikwa yemaswe ni kuba ni sepo ya bupilo bobusa feli. (Isa. 48:17, 18; Maro. 1:16) Nto yeñwi yekona kulutusa, ki kuhupulanga kuli lueza musebezi wa kubata batu baba mwa ziyezi ili babatokwa kuyangwelwa. Nihaike kuli batu babañwi habalati kubayangwela, luzwelapili kubata babatabela.—Mat. 10:11-14.

Libaka labulaalu, ili la butokwa hahulu, ki la kuli, halukutaza taba yende, lukutekehisa Jehova. Jehova uitebuha hahulu musebezi wa kufa bupaki olueza. (Isa. 43:10; Maheb. 6:10) Kabakala bufani bwahae, hape ulufa moya wahae okenile kuli ulutuse kupeta musebezi wo. Ka libaka leo, mukupe Jehova kuli amituse kuba ni tabo, ili muselo wa moya okenile. (Magal. 5:22) Ka kutusiwa ki Jehova, lwakona kufelisa sabo yelubanga ni yona, mi lwakona kukutaza ka bundume. (Lik. 4:31) Kusina taba ni mobaka luezeza batu belukutaza ku bona, lukaba ni tabo mwa musebezi wa kukutaza.—Ezek. 3:3.

Nemuka tabela kuba ni moya ocwañi hamuli mwa bukombwa? Mukona kuba cwañi ni tabo hape?

MUBUHISE VIDIO YA MUKUTELWE KI TABO KA KUITUTA NI KUYEYA, KIHONA MUKAALABA LIPUZO ZELATELELA:

  • Ki kabakalañi haluswanela kuisa hahulu pilu kwa kuituta litaba za Mulimu nihaikaba kuli lukutazanga ka lihola zeñata mwa kweli?

  • Lukona kulikanyisa cwañi bo Mary?

  • Ki lili fomubelanga ni nako ya kuyeya Linzwi la Mulimu?

  • Ki nto mañi yemifanga tabo hamukutaza taba yende?