Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

MUZUHE!

Kufa Hatiso: Magazini ye ya Muzuhe! inyakisisa taba yetabisa luli. [Mutambeke muñaa ndu magazini.]

Puzo: Kana mwaziba kuli lipaki za Jehova batoloka lihatiso mwa lipuo zefitelela 750?

Liñolo: Sin. 14:6

MUZUHE!

Puzo: Kana munahana kuli sikuka se sakona kutusa haiba batu babanyalani babata kutatulula butata bobuñwi?

Liñolo: Jak. 1:19

Kufa Hatiso: [Mubonise muñaa ndu taba yekalela fa likepe 10.] Magazini ye, inyakisisa likuka zeñwi za mwa Bibele fa taba ye.

MATRAKITI

Puzo: Shangwe hamuteeleze kwa puzo ye. [Mubale puzo yefa likepe la makalelo la trakiti, ili yenani likalabo zatokwa kuketa mutu.] Ki afi maikuto amina fa taba ye?

Liñolo: [Mubonise muñaa ndu liñolo lapili fa likepe 2 la trakiti]

Kufa Hatiso: Trakiti ye, italusa molikona kumituseza liñolo le.

MUÑOLE AKALEZO YAMINA

Muitusise muezezo oitusisizwe mwa liakalezo ze bonisizwe kuli muñole akalezo yamina.