Mukopano oipitezi mwa Vienna, kwa Austria

BUKA YA MUKOPANO WA BUPILO NI BUKOMBWA July 2018

Liakalezo za Mwakuambolisanela ni Batu

Liakalezo za mwakuambolisanela ni batu zebulela ka mo likuka za Bibele likona kutuseza batu kuikola bupilo mwa lubasi.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Mube ni Moya wa Bufani

Mutu yanani moya wa bufani, ufananga lika zanani zona kuli atuse ni kususueza babañwi.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Lutokwa Kuezañi Kuli Lulatelele Kreste?

Lutokwa kunahanangañi haluyembululwa ki lika za kwamulaho?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Nguli ya Musamaria Yomunde

Balateleli ba Jesu baswanela kulika mobakonela kaufela kubonisa lilato ku babañwi, nihaiba kwa batu babanani lisimuluho zeshutana ni zabona.

KUPILA SINA BAKRESTE

Ki Kabakalañi Kusaikenya Mwa Litaba za Lifasi Hakuli Kwa Butokwa? (Mika 4:⁠2)

Kuli lukone kulikanyisa Mulimu waluna yasina ketululo, luswanela kueza zende kwa batu kaufela.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

“Mu ba Butokwa Hahulu Kufita Litaha Zeñata”

Lukona kulikanyisa cwañi mutala wa Jehova wa kuisa pilu batu babanyandiswa?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Nguli ya Mwana Yanaalatehile

Ki lituto mañi zelukona kuituta kwa nguli ya mwana yanaalatehile ka za butali, buikokobezo, ni ka za kusepa Jehova Mulimu?

KUPILA SINA BAKRESTE

Mwana Yanaalatehile Wakuta

Ki lituto mañi za butokwa zemukona kuituta mwa vidio ye?