Nuwe ni lubasi lwahae baitukiseza kukena mwa aleka

BUKA YA MUKOPANO WA BUPILO NI BUKOMBWA January 2020

Liakalezo za Mwakuambolisanela ni Batu

Liakalezo za mwakuambolisanela ni batu ka za libizo la Mulimu, kalemeno ka hae kakatuna, ni mwakubela mulikanaa hae.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Jehova Ukala Kubupa Lika

Ki lika mañi zanaabupile Jehova fa lizazi ni lizazi hanaabupa lika?

KUPILA SINA BAKRESTE

Kana Mwakona Kutalusa Hande Tumelo Yamina?

Pili lusika taluseza kale libaka halulumela kuli lika nelibupilwe, ki lika mañi zepeli zeluswanela kueza?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Lika Zemaswe Zetahisizwe ki Buhata Bwapili

Satani, yena ndatahe lishano, uzwelapili kukelusa batu.

KUPILA SINA BAKRESTE

Mwa Kukaliseza Lipuisano ka Kuitusisa Matrakiti

Mukona kuitusisa cwañi matrakiti kuli mukalise lipuisano mwa bukombwa?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

“Aeza Honacwalo Feela”

Nuwe naasebelize ka taata, naabonisize kuli naanani tumelo, mi naipeile kuutwa, ki lika mañi zelukona kuituta ku yena?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

“Lifasi Kaufela Lazwelapili Kuba ni Puo Iliñwi”

Ki kabakalañi lipuo halitahisize kuli batu basike baswalisana? Mulimu uswalisanisa cwañi batanga bahae babazwa mwa macaba kaufela ni malimi?

KUPILA SINA BAKRESTE

Mube Mubeleki wa Sikwala

Lihatiso zeluitusisanga kwa kuluta batu lilukisizwe ka nzila yelutusa. Kana mwaziba mwa kuitusiseza zona?