Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

TAWALA YA MULIBELELI

Puzo: Kana munahana kuli lifasi le nelikaba sibaka sesinde kambe mutu kaufela naakapila ka kuya ka sikuka se?

Liñolo: Maheb. 13:18

Kufa Hatiso: Bibele ilususueza kusepahala mwa lika kaufela. Kacwalo lutokwa kusepahala ka nako kaufela. Tawala ya Mulibeleli ye, ibulela za busepahali.

TAWALA YA MULIBELELI (Likepe la mafelelezo)

Puzo: Nibata kuutwa maikuto amina fa puzo ye. [Mubale puzo yapili.] Batu babañwi balumela kuli hamulaho wa lifu lwazwelanga pili kupila mwa muinelo omuñwi, kono babañwi bona baikutwa kuli lifu ki ona mafelelezo a lika kaufela. Mina mulumelañi?

Liñolo: Muek. 9:5

Kufa Hatiso: Magazini ye ibulela zeñata ka za zeibulela Bibele fa taba ye. Mwakona kuipalela yona! Mi hamulaho lwakona kutoikambota za taba ye.

TABA YE NDE YE ZWA KU MULIMU!

Kufa Hatiso: Nitile kuto mibulelela ka za tuto ya Bibele yesalifelwi. Broshuwa ye, ibonisa komukona kufumana likalabo kwa lipuzo za butokwa mwa Bibele yamina.

Puzo: Kana mukile mwabala Bibele? Kashe ni mibonise bunolo bwa lituto ze mwa broshuwa ye. [Munyakisise puzo yapili mwa tuto ya bubeli.]

Liñolo: Sin. 4:11

MUÑOLE AKALEZO YAMINA

Muitusise muezezo oitusisizwe mwa liakalezo ze bonisizwe kuli muñole akalezo yamina.