Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU | MATEU 18-19

Mutokomele Kuli Musike Mwaisitatalisa ni Kusitatalisa Babañwi

Mutokomele Kuli Musike Mwaisitatalisa ni Kusitatalisa Babañwi

Jesu naaitusisanga liswanisezo kuli atuse bateelezi bahae kulemuha bumaswe bwa kusitatala kamba kusitatalisa babañwi.

18:6, 7

  • Linzwi la ‘sisitataliso’ litalusa kezo kamba muinelo okona kutahisa kuli mutu yomuñwi aeze lika zemaswe, asitatale, abe ni muzamao omaswe, kamba kuli aeze sibi

  • Nekukaba hande ku mutu yasitatalisa babañwi hanaaka tamelelwa mwa mulala licwe lelituna la kubelisa ni kumunepela mwa liwate

Macwe amatuna a kubelisa

18:8, 9

  • Jesu naaelelize balateleli bahae kuli bayumbe nto ifi mba ifi yebaanga kuba ya butokwa, inge cwalo lizoho kamba liito haiba zabasitatalisa

  • Neikaba hande kuyumba lika zeo zeengiwa kuba za butokwa ni kukena mwa Mubuso wa Mulimu kufita kuba ni zona ni kuyo yumbelwa mwa Gehena ili sibaka sa swanisezo ya sinyeho ya kuya kuile

Ki lika mañi zekona kunisitatalisa mwa bupilo bwaka, mi nikona kuambuka cwañi kuisitatalisa ni kusitatalisa babañwi?