Kuluta batu niti mwa Cambodia

BUKA YA MUKOPANO WA BUPILO NI BUKOMBWA February 2018

Liakalezo za Mwakuambolisanela ni Batu

Liakalezo za mwakuambolisanela ni batu zetomile fa lipuzo zelatelela: Kana Bibele isakona kulutusa kacenu? Kana Bibele yalumelelana ni litaba za sayansi? Kana kelezo ya mwa Bibele yakona kulutusa?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Swanisezo ya Buloto ni Mufuka

Jesu utalusañi mwa swanisezo yahae ya buloto ni mufuka? Ki bo mañi babaswaniseza mucali, sila, ni bakutuli?

KUPILA SINA BAKRESTE

Liswanisezo za Mubuso ni Molikona Kulutuseza

Jesu naaitusisanga liswanisezo zebunolo kuli alute batu lituto za butokwa za kwa moya. Lukona kuitutañi kwa liñolo la Mateu kauhanyo 13?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Kufepa Batu Babañata ka Kuitusisa Batu Basikai

Jesu naalaezi balutiwa bahae kuli bafepe batu babañata kusina taba kuli nebanani feela linkwa zeketalizoho ni litapi zepeli. Ki lika mañi zene ezahezi, mi likona kulutusa cwañi?

KUPILA SINA BAKRESTE

“Kuteka Ndataho ni Maho”

Jesu naakoñomekile taelo ya ‘kukuteka ndataho ni maho.’ Kana taelo yeo inani mafelelezo?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Ki Mihupulo ya Mañi Yemunahana?

Ki lika mañi zeluswanela kueza kuli luetelelwe ki tato ya Mulimu, isiñi ya Satani? Jesu naabulezi lika zetaa­lu zekalutusa kuli lusike lwabanga ni mihupulo yemaswe.

KUPILA SINA BAKRESTE

Kuekeza Kwa Buikoneli Bwaluna Mwa Bukombwa—Kuitusisa Hande Lipuzo

Jesu naabuzanga hande lipuzo kuli alute bateelezi bahae lituto zeshutana-shutana. Lukona kulikanyisa cwañi mulutelo wa Jesu omunde mwa bukombwa bwaluna?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Mutokomele Kuli Musike Mwaisitatalisa ni Kusitatalisa Babañwi

Jesu naaitusisanga liswanisezo kuli atuse bateelezi bahae kulemuha bumaswe bwa kusitatala kamba kusitatalisa babañwi. Ki nto mañi yekona kumisitatalisa mwa bupilo bwamina?