Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

MU ZUHE!

Puzo: Ki ye magazini ya mina yenca ya Muzuhe! Hamubone puzo ye fa likepe la bubeli la magazini ye. Ki afi maikuto amina fa puzo ye?

Liñolo: Liprov. 24:10

Kufa Hatiso: Magazini ye ibonisa mositaluselizwe hande sikuka seo mwa Bibele.

MU ZUHE!

Puzo: Kana mwalumela kuli ki kwa butokwa kuketa balikani babaswanela?

Liñolo: Liprov. 13:20

Kufa Hatiso: Magazini ye ya Muzuhe! inani litaba zetusa ka za mwa kufumanela balikani babande. [Mubonise mutu taba ye fa makepe 10-11.]

MU TEELEZE KU MULIMU

Puzo: Kana nemukatabela kupila mwa lifasi lelibonahala cwana? [Mumubonise makepe 2 ni 3, mi mulitele kalabo.]

Liñolo: Jer. 29:11

Kufa Hatiso: Broshuwa ye ibonisa molukona kuteeleleza ku Mulimu ni kuikola limbuyoti zalulukiselize kwapili. [Munyakisise makepe 4-5.]

MUÑOLE AKALEZO YAMINA

Muitusise muezezo oitusisizwe mwa liakalezo ze bonisizwe kuli muñole akalezo yamina.