Lubasi lwaopela ka nako ya kulapela sina lubasi mwa naha ya South Africaa

BUKA YA MUKOPANO WA BUPILO NI BUKOMBWA December 2018

Liakalezo za Mwakuambolisanela ni Batu

Mukoloko obonisa litaba ka za mulelo wa bupilo ni zasepisize kueza Mulimu kwapili.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Munyandisi Yomutuna Uba Mukutazi ya Tukufalezwi

Haiba musaituta Bibele kono hamusika kolobezwa kale, kana mukalikanyisa Saule ka kuunga muhato oswanela kulikana ni zemuituta?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Paulusi ni Barnabasi Baluta Batu Kuba Balutiwa Mwa Libaka za Kwahule

Nihaike kuli Barnabasi ni Paulusi nebanyandisizwe hahulu, nebabelekile ka taata kutusa batu ba lipilu zende kuba Bakreste.

KUPILA SINA BAKRESTE

Kuekeza Kwa Buikoneli Bwaluna Mwa Bukombwa​—Kutusa Batu ba “Lipilu Zende” Kuba Balutiwa

Lusebeza cwañi ni Jehova mwa musebezi wa kutahisa balutiwa?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Katulo Yende Yenetomile fa Linzwi la Mulimu

Lukona kuitutañi ka mone itatululezwi taba ye?

KUPILA SINA BAKRESTE

Mulumbeke Jehova ka Kumuopelela ka Tabo

Kuopela lipina za Mubuso kukona kulutusa cwañi?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Mulikanyise Muapositola Paulusi Mwa Kukutaza ni Kuluta

Lukona kulikanyisa cwañi mutala wa muapositola Paulusi?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

“Muitibelele mi Mulibelele Mutapi Kaufela”

Baana-bahulu bafepa, kusileleza, ni kubabalela mutapi, ka kuziba kuli ngu ni ngu neilekilwe ka mali a Kreste.