Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KUPILA SINA BAKRESTE

Misebezi Yeminde Yesakonwi Kulibalwa

Misebezi Yeminde Yesakonwi Kulibalwa

Batu ba Jehova kaufela bakona kuezeza Mulimu lika zende zesike zalibalwa. Sina mushemi yalata bana bahae hasakoni kulibala lika zende zebaezize, Jehova haana kulibala musebezi ni lilato lelubonisa kwa libizo lahae. (Mat. 6:20; Maheb. 6:10) Ki niti kuli buikoneli ni miinelo yaluna zashutana. Kono halueza ka molukonela kaufela mwa sebelezo yaluna ku Jehova, lukaba ni tabo. (Magal. 6:4; Makolo. 3:23) Ka lilimo zeñata, mizwale ni likaizeli babañata basebelelize fa Betele. Kana mwakona kuitatela kuyosebeleza fa Betele? Haiba hamukoni, kana mwakona kususueza yomuñwi kuli ayo sebeleza fa Betele kamba kutusa babasebeleza fa Betele kuli bazwelepili mwa sebelezo yeipitezi yeo?

MUBUHE VIDIO YA ZEMUSWANELA KUEZA KULI MUSEBELEZE FA BETELE, KIHONA MUKAALABA LIPUZO ZELATELELA:

  • Ki nto mañi yeswanela kumisusueza kusebeleza fa Betele?

  • Ki lika mañi zebabulezi mizwale ni likaizeli babañwi ka za limbuyoti za kusebeleza fa Betele?

  • Ki lika mañi zetokwahala kuli mutu akone kuyosebeleza fa Betele?

  • Ki fomu ifi yemutokwa kutaleleza kuli muyo sebeleza fa Betele?