Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KUPILA SINA BAKRESTE

Jesu Naasika Shwela Feela Mina, Naashwezi ni Babañwi

Jesu Naasika Shwela Feela Mina, Naashwezi ni Babañwi

Jesu naashwezi batu babasika petahala. (Maro. 5:8) Kusina kukakanya, mañi ni mañi waluna waitumela ku Jesu kabakala kuli naabonisize lilato lahae ku luna ka kulushwela. Nihakulicwalo, lutokwa kuikupulisanga kuli Kreste naashwezi ni mizwale baluna. Lukona kubonisa cwañi mizwale ni likaizeli baluna babasika petahala inge luna lilato leliswana ni lanani lona Kreste? Halunyakisiseñi linzila zetaalu. Nzila yapili, lwakona kueza bulikani ni mizwale ni likaizeli babanani lisimuluho zeshutana ni zaluna. (Maro. 15:7; 2 Makor. 6:12, 13) Nzila yabubeli, lwakona kuambuka kubulela kamba kueza nto ifi kamba ifi yekona kutahisa kuli lufoseze babañwi. (Maro. 14:13-15) Mi sa mafelelezo, haiba mutu yomuñwi alufoseza, lwakona kumuswalela kapili. (Luka 17:3, 4; 23:34) Haiba luikataza kulikanyisa Jesu mwa linzila zeo, Jehova ukazwelapili kufuyaula puteho yaluna kuli kube ni kozo ni swalisano.

MUBUHE VIDIO YA MUBE NI PILU YENDE!, MI KIHONA MUKAALABA LIPUZO ZELATELELA:

  • Bo Miki nebaikutwa cwañi kwa makalelo ka za puteho yabona?

  • Ki lika mañi zenetahisize kuli bacince mone baikutwela?

  • Mutala wa Jesu neutusize cwañi bo Miki kucinca mubonelo wabona? (Mare. 14:38)

  • Liñolo la Liproverbia 19:11 likona kulutusa cwañi kuba ni mubonelo omunde ka za Bakreste babañwi?