Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

MU ZUHE!

Puzo: Kana munahana kuli kwatusa haiba batu baikataza kutuhela mikwa yemaswe ni kuba ni mikwa yeminde?

Liñolo: Muek. 7:8a

Kufa Hatiso: Litaba ze, linyakisisa likuka za mwa Bibele zebonisa mo batu bakona kubela ni mikwa yeminde yekona kubatusa.

MU ZUHE!

Puzo: Licinceho zeezahalanga mwa bupilo bwaluna halukoni kulipicuka. Mubona kuli ki nzila ifi yende yelukona kutalimana ni zona licinceho zeo?

Liñolo: Muek. 7:10

Kufa Hatiso: [Musupeze mutu yemuambola ni yena taba yekalela fa likepe 10.] Taba ye, inyakisisa likuka za mwa Bibele zekona kulutusa kutalimana ni cinceho.

MU TEELEZE KU MULIMU MI MU PILE KU YA KU ILE

Puzo: Kaufelaa luna, kukopanyeleza cwalo ni batu ba mwa lubasi lwaluna ni balikani, lunani mabizo. Mulimu yena bo? Libizo lahae ki lifi?

Liñolo: Isa. 12:2

Kufa Hatiso: Broshuwa ye, italusa litaba zeñwi zeñata zeiluluta Bibele ka za Mulimu. [Mubulele litaba ze fa makepe 6 ni 7.]

MUÑOLE AKALEZO YAMINA

Muitusise muezezo oitusisizwe mwa liakalezo ze bonisizwe kuli muñole akalezo yamina.