Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KUPILA SINA BAKRESTE

Lutokwa Kukutaza ni Kuluta Kuli Lutuse Batu Kuba Balutiwa

Lutokwa Kukutaza ni Kuluta Kuli Lutuse Batu Kuba Balutiwa

Jesu naalaezi balateleli bahae kuli baye bayo tusa batu kuba balutiwa. (Mat. 28:19) Taba yeo iama kukutaza ni kuluta. Kaufelaa luna luswanela kuipuzanga kuli: ‘Nikona kueza cwañi zwelopili mwa linzila ze, zelutusa mwa musebezi wa kutusa batu kuba balutiwa?’

KUKUTAZA

Kufita kulibelela kuli batu balutele, luswanela kuikataza kubata batu ‘babaswanela.’ (Mat. 10:11) Halukutaza, kana lukaambola ni batu ‘babafumaneha teñi’ mwa sibaka selukutaleza ku sona? (Lik. 17:17) Lidia naabile mulutiwa kabakala kuli muapositola Paulusi naakutazanga taba yende ka tukufalelo.—Lik. 16:13-15.

“Cala peu yahao kakusasana, mi lizoho lahao lisike lapumula kuisa manzibwana” (Muek. 11:6)

MUBUHISE VIDIO YA MUZWELEPILI KUKUTAZA ‘MUSALISELI’—KA KUTANDALELWA NI FA NDU NI NDU, KIHONA MUKAALABA LIPUZO ZELATELELA:

  • Bo Samuel nebabonisize cwañi mwa lika zene baezanga ka zazi ni zazi kuli nebatukufalezwi kucala peu ya niti?

  • Ki kabakalañi haluswanela kutundamena kuitusisa mikutalezo kaufela?

  • Hamunze mueza misebezi ya mina ya ka zazi ni zazi, ki bo mañi bomuswanela kukutaza?

KULUTA

Kuli lukone kutusa batu kuba balutiwa, luswanela kueza zeñata kufita kubasiyelanga feela lihatiso. Kuli lubatuse kutiisa silikani sabona ni Mulimu, luswanela kuezanga misipili ya makutisezo ni kuzamaisanga lituto za Bibele. (1 Makor. 3:6-9) Kono lukona kuezañi haiba kuli luikatalize kuluta mutu niti ya Mubuso kono haezi zwelopili? (Mat. 13:19-22) Luswanela kuzwelapili kubata batu babanani lipilu zeswana sina “mubu omunde.”—Mat. 13:23; Lik. 13:48.

“Na nenicezi, Apolosi naaselaezi, kono Mulimu ki yena yanaahulisa” (1 Makor. 3:6)

MUBUHISE VIDIO YA MUZWELEPILI KUKUTAZA ‘MUSALISELI’—FA NYANGELA NI KUTUSA BATU KUBA BALUTIWA, MI KIHONA MUKAALABA LIPUZO ZELATELELA:

  • Bo Solomon ni bo Mary nebaselaezi cwañi lipeu za niti mwa lipilu za bo Ezekiel ni bo Abigail?

  • Luswanela kuba ni mulelo mañi halunze lukutaza ka kuitusisa mikutalezo yeshutana-shutana, kukopanyeleza cwalo ni halueza bupaki bwa fa nyangela?

  • Lukona kuisa cwañi hahulu mamelelo yaluna kwa kuluta babañwi niti?