Zefania 3:1-20

  • Jerusalema, muleneñi wa bakwenuheli ni omaswe (1-7)

  • Katulo ni kueza sinca lika (8-20)

    • Kucinca puo kuli ibe puo yekenile (9)

    • Sicaba sesiikokobeza ni sesisepahala sikasilelezwa (12)

    • Jehova ukanyakalala kabakala Sione (17)

3  Bumai ki bwa muleneñi wa bakwenuheli, osilafezi, ohatelela batu!+   Muleneñi wo, hausika utwa linzwi;+ hausika amuhela kalimelo.+ Hausika sepa+ Jehova; hausika sutelela ku Mulimu waona.+   Manduna baba ku ona ki litau zebuluma.+ Baatuli ba mwateñi ki maa­kanyani ka nako ya bu­sihu;Habasiyi nihaiba lisapo lelisika tafuniwa kuisa kakusasana.   Bapolofita baona banani kashwau, ki batu babasa sepahali.+ Baprisita baona basilafaza nto yekenile;+Batula mulao.+   Jehova ki yalukile mwahalaa ona;+ haafosi. Zazi ni zazi kakusasana uzibahaza likatulo zahae,+Zasepahala sina liseli la lizazi. Kono babasika luka habaswabi.+   “Nenisinyize macaba; litawala zabona za mwa makona nelisinyizwe. Nenisinyize mikwakwa, mi hakuna yanaafita mwateñi. Mileneñi yabona neili matota, nekusina mwateñi mutu, kusina yapila mwateñi.+   Nali: ‘Kaniti uka nisaba ni kuamuhela kalimelo yaka,’*+ Kuli sibaka saina ku sona sisike sasinyiwa+—Nika muzekisa kabakala* lika zeo kaufela. Kono kihona baeza lika zemaswe hahulu.+   ‘Cwale muzwelepili kunilibelela,’*+ kubulela Jehova,‘Kufitela lizazi lenika yema kuli nihape,*Kakuli katulo yaka ki ya kukubukanya macaba, kukopanya mibuso,Kubasululela mabifi aka, bona buhali bwaka kaufela bobutuka;+Kakuli lifasi kaufela likaciswa ka mulilo wa kutukufalelwa kwaka.+   Kakuli ka nako yeo, nikacinca puo ya macaba kuli ibe puo yekenile,Kuli kaufelaa bona babize libizo la Jehova,Bamusebeleze ka kuswalisana.’*+ 10  Kuzwa kwa sibaka sa linuka za Etopia,Baba nilapela, yena mwana wamusizana wa sicaba saka sesihasani, bakanitiseza mpo.+ 11  Ka lizazi leo, hauna kuswabiswaKabakala likezo zahao kaufela za kunikwenuhela,+Kakuli ka nako yeo, nikazwisa babaitumbaeta hahulu mwahalaa mina;Mi hamusana kuikuhumusa fa lilundu laka lelikenile.+ 12  Nikalumeleza sicaba sesiikokobeza ni sesisepahala kuli siine mwahalaa mina,+Mi libizo la Jehova likaba masabelo abona. 13  Bo masiyaleti ba Isilaele+ habana kueza zesika luka;+Habana kubulela buhata, mi hakuna lilimi lelipuma lelika fumaneha mwa milomo yabona;Bakaca* ni kulobala, mi hakuna yaka basabisa.”+ 14  Huweleza ka tabo, wena mwanaa Sione wamusizana! Huweleza muhuwo wa tulo, wena Isilaele!+ Unyakalale mi uwabelwe ka pilu yahao kaufela, wena mwanaa Jerusalema wamusizana!+ 15  Jehova uzwisize katulo yanaabata kukutahi­seza.+ Ulelekisize sila sahao.+ Mulena wa Isilaele, yena Jehova, u mwahalaa mina.+ Hausana kusaba ziyezi.+ 16  Ka lizazi leo, Jerusalema ukabulelelwa kuli: “Usike wasaba, wena ­Sione.+ Usike wafokolisa mazoho ahao. 17  Jehova Mulimu wahao u mwahalaa hao.+ Uka kupilisa kakuli ki Yamaa­ta. Ukanyakalala ka tabo yetuna+ kabakala hao. Ukakuza* kabakala lilato lahae kuwena. Ukanyakalala ka mihuwo ya tabo kabakala hao. 18  Nikakubukanya batu kaufela babalila kabakala kusafumaneha kwa mikiti+ yahao;Nebasiyo ku wena kakuli nebashubulwa kabakala hae.+ 19  Hamubone! Ka nako yeo, nikalwanisa batu kaufela baba kuhatelela;+ Mi nikapilisa yacuñuta,+Mi nikakubukanya babahasani.+ Nikatahisa kuli balumbiwe ni kuzibahala*Mwa linaha kaufela mobashubuzwi. 20  Ka nako yeo, nika mikutisa habomina,Ka nako yenika mikubukanya hamoho. Kakuli nikatahisa kuli muzibahale* ni kulumbiwa+ mwahalaa macaba kaufela a lifasi,Hanika kubukanya sinca bahapiwa bamina fapilaa mina,” kubulela Jehova.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “hakululo.”
Kamba “Nika mufa koto kabakala.”
Kamba “kunilibelela ka pilu-telele.”
Kamba mwendi, “lenika yema sina paki.”
Kamba “Bamulapele ka kuswalisana.”
Kamba “Bakafula.”
Kamba “ukaiketa.”
Linzwi ka linzwi, “ni kuli babe ni libizo.”
Linzwi ka linzwi, “mube ni libizo.”