Pina ya Salumoni 8:1-14

 • Kalibe (1-4)

  • “Kambe neuswana sina kaizelaaka” (1)

 • Likaizeli za kalibe (5a)

  • ‘Ki mañi yo, yayendamezi ku wa lilato lahae?’

 • Kalibe (5b-7)

  • “Lilato liswana ni lifu kwa maata” (6)

 • Likaizeli za kalibe (8, 9)

  • “Haiba ki limota, . . . kono haiba ki sikwalo, . . .” (9)

 • Kalibe (10-12)

  • “Na, ni limota” (10)

 • Mulisana (13)

  • ‘Kashe niutwe linzwi lahao’

 • Kalibe (14)

  • “Umate ka lubilo sina kamunda”

8  “Kambe neuswana sina kaizelaaka,Yanaaanyize kwa mazwele a bo ma! Fohe, hane nika kufumana kwande, nenika kutu­beta,+Mi hakuna mutu yanaaka ninyaziseza.   Nenika kuetelela;Nenika kutisa mwa ndu ya bo ma,+Bona bane banilutile. Nenika kufa waine yebeilwe lilungiso kuli unwe,Ona mulo omunde wa lipomegaraneti.   Lizoho lahae la nzohoto nelikaba kwatasaa toho yaka,Mi lizoho lahae la bulyo nelika nikumbata.+   Mina bana babasizana ba mwa Jerusalema, namikonkisa, nili: Musike mwalika kuzusa kamba kuzusulusa lilato leli ku na kufitela liitahela ili lona.”+   “Ki mañi yo yataha kuzwa mwa lihalaupa,Yayendamezi ku wa lilato lahae?” “Neni kuzusize mwatasaa kota ya apule. Mwateñi ki mona mo maho yanaa kulwezi mwa mba naabezi ni butuku bwa lupepo. Mi mwateñi ki mona mo yanaa kupepile naabezi ni butuku bwa lupepo.   Unibeye sina sikanto fa pilu yahao,Sina sikanto fa lizoho lahao,Kakuli lilato liswana ni lifu kwa maata,+Mi kusepahala kwatundamena sina Libita.* Malimi alona atuka sina malimi a mulilo, mulilo wa Jah.*+   Mandinda a mezi hakoni kutima lilato,+Mi nihaiba linuka halikoni kulikukisa.+ Mutu niha naakafana bufumu kaufela bobu mwa ndu yahae kabakala ­lilato,Bukanyazisezwa* hahulu.”   “Lunani kaizelaa luna yomunyinyani,+Mi haana mazwele. Ki nto mañi yeluka ezeza kaizelaa lunaZazi lakato batiwa kuli anyaliwe?”   “Haiba ki limota,Fahalimwaa hae lukayaha fateñi lukwakwa lwa silivera, Kono haiba ki sikwalo,Luka mukwalela ka libala la sidare.” 10  “Na, ni limota, Mi mazwele aka aswana sina litawala. Ka mukwa ocwalo, mwa meeto ahae nifetuhile Sina mutu yafumani kozo. 11  Salumoni naanani simu ya veine+ mwa Baale-­hamoni. Afa simu yeo kwa batu kuli baibabalele. Yomuñwi ni yomuñwi wabona naalifanga lishekele za silivera ze 1,000 kabakala miselo yanaakutulanga mwa simu yeo. 12  Simu yaka ya veine, ki yaka luli. Lishekele za silivera ze 1,000 ki zahao, wena Salumoni,Mi ze 200 ki za batu babababalela miselo yayona.” 13  “Wena yayahile mwa ­masimu,+Balikani bahao bautwanga linzwi lahao. Kashe niliutwe ni na.”+ 14  “Akufa, wena wa lilato laka, Mi umate ka lubilo sina kamunda+ Kamba lizwii lamwana lamuuna Fa malundu a lilungiso.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
“Jah” ki kupumela libizo la Jehova.
Kamba mwendi, “Ukanyazisezwa.”