Nehemia 1:1-11

1  Ki a manzwi a Nehemia*+ mwanaa Hakalia: Mwa kweli ya Kisilevu,* mwa silimo sabu 20, nenili mwa muleneñi osilelelizwe* wa Shushani.*+  Ka nako yeo, Hanani,+ yomuñwi wa banabahesu, apunya ali ni baana babazwa kwa Juda, mi nababuza ka za bo masiyaleti ba Majuda bane bakutile kuzwa mwa buhapiwa,+ ni ka za Jerusalema.  Banialaba, bali: “Babasiyezi mwa provinsi* yeo, bona babakutile kuzwa mwa buhapiwa baziyelehile hahulu mi ba mwa maswabi.+ Mamota a Jerusalema awile,+ mi likwalo za muleneñi licisizwe ka mulilo.”+  Nimano utwa manzwi ao, naina fafasi mi nakala kulila, naswaba ka mazazi amañata, mi nazwelapili kuitima lico+ ni kulapela fapilaa Mulimu wa mahalimu.  Nali: “Mawe Jehova, wena Mulimu wa mahalimu, Mulimu yomutuna ni yasabisa hahulu, yabuluka tumelelano yahae ni kubonisa lilato lelisa feli ku baba mulata ni babamamela milao yahae,+  nakupa, haike mazebe ahao autwe mi meeto ahao abone, kuli uutwe tapelo ya mutangaa hao yalapela ku wena kacenu, musihali ni busihu,+ ka za batanga bahao, bona Maisilaele, haninze nibulela libi zeba kufoselize ka zona ba sicaba sa Isilaele. Luezize sibi, na hamoho ni ba ndu ya ndate.+  Kaniti lukufoselize ka kusamamela milao yahao,+ litaelo zahao, ni likatulo zahao zene ufile ku mutangaa hao Mushe.+  “Shangwe, uhupule manzwi ene ulaezi* Mushe mutangaa hao, hane uize: ‘Hamusike mwasepahala ku na, nika mihasanyeza mwahalaa macaba.+  Kono haiba mukutela ku na mi mubuluka milao yaka ni kuimamela, sicaba samina sesihasanyizwe niha sikaba kwa mafelelezo a mahalimu, nika bakubukanya+ kubazwisa mwa sibaka seo ni kubatisa mwa sibaka seniketile kubeya libizo laka ku sona.’+ 10  Ki batanga bahao ni sicaba sahao, beuliuluzi ka maata ahao amatuna ni ka lizoho lahao lelimaata.+ 11  Mawe Jehova, nakupa, mazebe ahao autwe tapelo ya mutangaa hao ni tapelo ya batanga bahao babatabela kusaba libizo lahao, mi shangwe, hakutuse mutangaa hao kacenu, mi haike nishemubiwe ki mulena yo.”+ Ka nako yeo, nenili mulwali wa komoki ya mulena.+

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Jah ki Muomba-ombi.”
Kamba “ndu ya mulena; mapilelo.”
Kamba “Susa.”
Kamba “sikiliti.”
Kamba “temuso yene ufile.”