Muekelesia 6:1-12

  • Kuipumanela maluwo kusina kuikola ona (1-6)

  • Muikole zemunani zona cwale (7-12)

6  Kunani bumai* bobuñwi bonilemuhile mwatasaa lizazi, mi buatile mwahalaa batu:  Mulimu wa niti ufa mutu sifumu ni maluwo ni kanya, kuli asike aba ni sakalakaza; nihakulicwalo, Mulimu wa niti hamukonisi kuikola zona, nihaike kuli zakona kuikoliwa ki mutu usili. Zeo halina tuso mi ki manyando amatuna.  Haiba muuna apepa bana ba 100 ni kupila lilimo zeñata kufitela asupala, kono asaikoli lika zahae zende pili asika fita kale mwa libita,* fohe nikali mwana yafitelezi ufita mutu yo.+  Kakuli kutaha kwahae nekusika tusa sesiñwi mi uile mwa lififi, mi libizo lahae likwahezwi ki lififi.  Niha naasika bona lizazi kamba kuziba sesiñwi, usafita* mutu yo.+  Kutusañi kupila lilimo ze 2,000 mutu asaikoli bupilo? Kana batu kaufela habayi kwa sibaka sesiswana?+  Musebezi kaufela waikataza kueza mutu, uuezeza kuli afumane sakabeya mwa mulomo wahae;+ kono takazo yahae ya kuca haifeli.  Kakuli yabutali ufumana tuso mañi kufita sitoto,+ kamba kutusañi mubotana haziba mwakupilela?*  Ki hande kuikola zaabona meeto kufita kulatelela litakazo zanani zona mutu. Ni zona zeo halina tuso, ki kumatisa moya. 10  Lika kaufela zesebile teñi selifilwe kale mabizo, mi mutu wazibahala mwainezi; hakoni kukananisana* ni yanani maata kumufita. 11  Ka moabela buñata manzwi,* ki moabela asina tuso; mi mutu utusiwa cwañi ki ona? 12  Ki mañi yaziba nto yende hahulu yaswanela kueza mutu mwa bupilo, mwa mazazinyana a bupilo bwahae ­bobusina tuso, bobuswana sina muluti?+ Kakuli ki mañi yakona kubulelela mutu sesika ezahala mwatasaa lizazi hasaile?

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ziyezi.”
Kamba “mi nihaiba libita lisika ba kale lahae.”
Linzwi ka linzwi, “upumula hahulu kufita.”
Linzwi ka linzwi, “mwakuzamaela fapilaa babapila.”
Kamba “kuzeka taba yahae.”
Kamba mwendi, “lika.”