Muekelesia 5:1-20

  • Musutelele ku Mulimu ka likute (1-7)

  • Baba kwatasi babonwa ki babapahami hahulu kubafita (8, 9)

  • Sifumu hasitusi (10-20)

    • Babalata masheleñi habana kukuliswa ki masheleñi (10)

    • Buloko bwa yasebeleza babañwi bumunati (12)

5  Nako kaufela hauya kwa ndu ya Mulimu wa niti, utokomele mihato yahao;+ ki hande kusutelela kuli uteeleze+ kufita kufa sitabelo sina moliezeza litoto,+ kakuli halilemuhi kuli zelieza limaswe.  Usike waakufa kuzwisa manzwi mwa mulomo wahao, kamba kuakufa kubulela ka pilu yahao fapilaa Mulimu wa niti,+ kakuli Mulimu wa niti u mwa mahalimu kono wena u fa lifasi. Ki lona libaka manzwi ahao haswanela kuba amanyinyani.+  Kakuli litolo litahanga kabakala zeñata hahulu za kueza,*+ mi lipulelo za sitoto lizwelela fa manzwi amañata hahulu.+  Nako kaufela haueza buitamo ku Mulimu, usike waliyeha kubupeta,+ kakuli hatabiswi ki litoto.+ Haueza buitamo, ubupete.+  Ki hande kusaeza buitamo kufita kuitama ni kupalelwa kueza mouitamezi.+  Usike watuhelela mulomo wahao kukuezisa* sibi,+ mi usike wabulela fapilaa lingeloi* kuli neli mafosisa.+ Ubata kuhalifisezañi Mulimu wa niti kabakala zeubulela, kuli mane asinye misebezi ya mazoho ahao?+  Kakuli sina lika zeñata za kueza halitahisa litolo,+ manzwi amañata ni ona atahisa lika zesina tuso. Kono usabe Mulimu wa niti.+  Haiba mwa sikiliti seupila ku sona ubona mubotana yanyandiswa mi ubona likezo za kukopamisa katulo yelukile ni kuluka, usike wakomokiswa ki taba yeo.+ Kakuli nduna yapahami yo ubonwa ki yapahami kumufita, mi kunani babañwi hape babapahami hahulu kubafita.  Hape batu bao kaufela baabelwa zebeiwa ki naha; nihaiba lico zaca mulena lizwa mwa simu.+ 10  Yalata silivera haana kukuliswa ki silivera, mi yalata bufumu haana kukuliswa ki safumana.+ Ni zona zeo halina tuso.+ 11  Lika zende haliba zeñata, babalica ni bona baba babañata.+ Mi muñaa zona limutusa cwañi, kwandaa kulitalima feela ka meeto ahae?+ 12  Buloko bwa yasebeleza babañwi bumunati, ibe kuli zaca ki zenyinyani kamba ki zeñata, kono maluwo amañata a mufumi amutokwisa buloko. 13  Kunani bumai* bobutuna boniboni mwatasaa lizazi: ki sifumu sesimaibisa muñaa sona yanaaipulukela sona. 14  Sifumu seo sisinyeha kabakala musebezi omaibisa, mi hapepa mwana, hakuna sanani sona sesisiyezi.+ 15  Mutu mwazwela mwa mba ya mahe, ki mona mwakayela cwalo ali mapunu, sina mwanaatezi.+ Mi hakuna sakona kuya ni sona sa musebezi wahae kaufela waezize ka taata.+ 16  Ni bona bo, ki bumai* bobutuna: Hona cwalo mwanaatezi ki mona mwakayela; mi ufumanañi mutu yazwelapili kubelekela moya ka taata?+ 17  Hape zazi ni zazi ucela lico mwa lififi, inzaa zwafile hahulu, kukula hahulu butuku, ni kunyema ha­hulu.+ 18  Ye ki yona taba yenilemuhile kuba yende ni yeswanela: mutu uswanela kuca ni kunwa ni kuikola kabakala musebezi wahae kaufela wabeleka ka taata+ ili waikataza kueza mwatasaa lizazi mwa mazazinyana a bupilo bwamufile Mulimu wa niti, kakuli wo ki ona mupuzo* wahae.+ 19  Hape Mulimu wa niti hafa mutu sifumu ni maluwo+ ni kumukonisa kuikola zona, mutu yo aamuhele mupuzo* wahae ni kutabela musebezi wahae waeza ka taata. Ki mpo yezwa ku Mulimu.+ 20  Kakuli haana kulemuha* mwafelela mazazi a bupilo bwahae, kabakala kuli Mulimu wa niti umupatehisa ka tabo ye mwa pilu yahae.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lipilaelo zeñata hahulu.”
Linzwi ka linzwi, “kuezisa mubili wahao.”
Kamba “numwana.”
Kamba “ziyezi.”
Kamba “ziyezi.”
Kamba “kabelo.”
Kamba “kabelo.”
Kamba “kuhupula.”