Muekelesia 4:1-16

  • Kushwa ki kokunde kufita kunyandiswa (1-3)

  • Mubonelo oitikanelezi ka za musebezi (4-6)

  • Bunde bwa kuba ni mulikani (7-12)

    • Bababeli bafita alimuñwi (9)

  • Bupilo bwa mubusi bwakona kuba bwa mbango (13-16)

4  Hape naisa pilu kwa likezo kaufela za kunyandisa babañwi zeezwa mwatasaa lizazi. Nabona miyoko ya babanyandiswa, mi nekusina yanaa baomba-omba.+ Mi bane babanyandisa nebanani maata, kono bona nebasina yanaa baomba-omba.  Mi nalemuha kuli batu base bashwile bafita batu babasa liteñi.+  Mi bubeli bwabona bafitwa ki mutu yasika pepwa kale,+ yasika bona likezo zemaswe zeezwa mwatasaa lizazi.+  Mi nilemuhile mobaikataleza hahulu* batu ni mobasebeleza ka bukwala kabakala kukangisana mwahalaa bona;+ ni zona zeo halina tuso, ki kumatisa moya.  Sitoto siputa mazoho asona, mubili wasona haunze ufokola.*+  Ki hande kupumula hanyinyani kufita* kubeleka hahulu ka taata* ni kumatisa moya.+  Naisa pilu kwa nto yeñwi yesina tuso mwatasaa lizazi:  Kunani muuna yainzi anosi yasina mulikani; haana mwana kamba mwanahabo, kono hatuheli kubeleka ka taata. Meeto ahae hakuliswi ki sifumu.+ Kono haipuzi kuli: ‘Ki mañi yenibelekela ka taata ni yeni itimela lika zende’?+ Ni zona zeo halina tuso mi ki musebezi ozwafisa.+  Bababeli bafita alimuñwi+ kakuli bafumana mupuzo omunde* kabakala kuli basebeza ka taata. 10  Kakuli haiba alimuñwi ku bona awa, yomuñwi wakona kutusa mulikanaa hae kuyema. Kono ki sika mañi sesika ezahala ku yawa asina yamutusa kuyema? 11  Hape haiba bababeli balobala hamoho, bakafutumalelwa, kono alimuñwi ukafutumalelwa cwañi? 12  Mi mutu ukona kukoma alimuñwi yainzi anosi, kono bababeli babainzi hamoho bakona kumulwanisa. Mi muhala wa mabonda amalaalu haukoni kupumiwa kapili.* 13  Mwana wa mubotana yanani butali ufita mulena yahulile yali sitoto,+ yasaatokwile ngana ya kumamela temuso.+ 14  Kakuli hazwile* mwa tolongo, aba mulena,+ nihaike naapepilwe ali mubotana mwa puso ya yani.+ 15  Nanahanisisa za batu kaufela babapila, babazamaya mwatasaa lizazi, ni moli muzamaela lika mwanana yayola mutu yomuñwi. 16  Nihaike kuli baba muyemela kaufela habafeli, ­babaka taha ­mwamulaho habana kumutabela.+ Ni zona zeo halina tuso, ki kumatisa moya.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mobasebeleza ka taata.”
Linzwi ka linzwi, “mi sica mubili wasona.”
Linzwi ka linzwi, “Lizoho lililiñwi lelitezi la kupumula lifita.”
Linzwi ka linzwi, “mazoho amabeli aatezi a kubeleka ka taata.”
Kamba “tuso yetuna.”
Kamba “ka bunolo.”
Mwendi ili kutalusa mwana yabutali.