Muekelesia 10:1-20

  • Bukuba bobunyinyani businya butali (1)

  • Kozi ya kusaisa pilu kwa musebezi (2-11)

  • Bumaswe bobutahela likuba (12-15)

  • Butoto mwahalaa babusi (16-20)

    • Nyunywani ikasuhana yabulela litaba zene ubulezi (20)

10  Sina linzi zeshwile halitahisa kuli oli ya mulukisi wa minunkiso isinyehe mi inunke, ni bukuba bobunyinyani businya butali ni likute.+  Pilu ya mutu yabutali imulibisa mwa nzila yelukile,* kono pilu ya sitoto isilibisa mwa nzila yefosahalile.*+  Mwa nzila kaufela mosizamaya sikuba, sibonisa kuli hasina ngana,*+ mi sitahisa kuli batu kaufela bazibe kuli ki sikuba.+  Haiba buhali* bwa mubusi bukutukela, usike wazwa mwa sibaka sahao,+ kakuli kukuza kuombalisa libi zetuna.+  Kunani taba yeziyeza yeniboni mwatasaa lizazi, ona mafosisa aezwa ki bababusa:+  Likuba libeilwe mwa libaka zeñata zepahami, kono babafumile* basiyala mwa libaka za kwatasi.  Niboni batanga inze bapahami lipizi kono manduna inze bazamaya ka mahutu sina batanga.+  Yayepa mukoti ukona kuwela mwateñi;+ mi yapunya limota la macwe ukona kulumiwa ki noha.  Yakata macwe ukona kuholofazwa ki ona, mi yapazula likota, likota zeo likona kumutahiseza kozi.* 10  Haiba sisebeliso sa sipi sinani buzwa mi mutu haasishemuni, ukatokwa kuitusisa hahulu maata. Kono butali butusa mutu kukondisa. 11  Noha hailuma isika ambelelwa kale, muambeleli yacuukile* haasatusa sesiñwi. 12  Manzwi aazwa mwa mulomo wa yabutali amushemubisa,+ kono milomo ya sitoto ika sitahiseza kozi.+ 13  Manzwi a makalelo aazwa mwa mulomo wasona ki a bukuba,+ mi manzwi asona a mafelelezo ki a bupulumuki bobuziyeza. 14  Kono sikuba sizwelapili kubulela.+ Mutu hazibi zekaezahala; ki mañi yaka mubulelela zekaezahala mwamulaho wahae?+ 15  Kusebeza ka taata kwa mutu wa sitoto kwamukatalisa, kakuli hazibi nihaiba mwakuyela kwa muleneñi. 16  Naha yaziyeleha haibusiwa ki mulena yali mushimani,+ ni manduna habakala mikiti yabona kakusasana! 17  Kono naha yataba haiba mulena yabusa ki mwana wa babakutekeha, ni manduna habaca ka nako yeswanela kuli babe ni maata, isiñi kuli bakolwe!+ 18  Mutu hanani buzwa hahulu, situwa siwela mwahali, mi mazoho ahae haitepeleza, ndu yanela.+ 19  Sinkwa* sitahisa kuli mutu asehe, mi waine itahisa kuli bupilo butabise;+ kono masheleñi amufumanisa nto kaufela yatokwa.+ 20  Nihaiba mwa mihupulo yahao,* usike wakuta* mulena,+ mi usike wakuta bafumi hauli mwa musiyo wahao; kakuli nyunywani* ikasuhana yafitisa mulumo* wo, kamba sibupiwa sesinani mafufa sikasuhana sakutela kubulela litaba zenebulezwi.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “i kwa lizoho lahae la bulyo.”
Linzwi ka linzwi, “i kwa lizoho lasona la nzohoto.”
Linzwi ka linzwi, “hasina pilu.”
Linzwi ka linzwi, “moya; moya obululwa.”
Kamba “babaikonela.”
Kamba mwendi, “uswanela kutokomela kuli lisike zamuholofaza.”
Linzwi ka linzwi, “caziba wa lulimi.”
Kamba “Sico.”
Kamba mwendi, “fa mumbeta wahao.”
Kamba “wabulela maswe.”
Linzwi ka linzwi, “sibupiwa sesifufa sa mwa mahalimu.”
Kamba “taba.”