Mika 5:1-15

  • Mubusi ukaba yomutuna mwa lifasi kaufela (1-6)

    • Mubusi ukazwa mwa Betelehema (2)

  • Bo masiyaleti bakaba sina puka ni sina tau (7-9)

  • Naha ikakeniswa (10-15)

5  “Cwale usweli waisehaka,Wena mwana wamusizana yalwaniswa;Luyahezwi mulunda wa ndwa wa kululwanisa.+ Banata muatuli wa Isilaele fa lilama ka mulamu.+   Mi wena Betelehema Efrata,+Wena yali muleneñi omunyinyani hahulu kwa mileneñi* yemiñata ya Juda,Ku wena kukazwa yenika keta kuba mubusi mwa Isilaele,+Ili yo simuluho yahae izwa mwa linako za kwaikale, mwa mazazi a kwa makalelo.   Kabakaleo, uka bayubekaKufitela nako yakapepa yena yaswanela kupepa. Mi banabahabo yena babasiyezi bakakutela kwa sicaba sa Isilaele.   Yena ukayema, alise ka maa­ta a Jehova,+Ka butuna bwa libizo la Jehova Mulimu wahae. Mi bakapila mwa buiketo,+Kakuli cwale butuna bwahae bukayo fita kwa mafelelezo a lifasi.+   Mi ukatahisa kozo.+ Maasiria habaka taseza naha yaluna ni kuhatikela litawala zaluna zesilelelizwe,+Luka balwanisa ka balisana ba 7, ki cwalo, ka manduna* ba 8.   Bakalisa naha ya Asiria ka mukwale,+Ni kulisa naha ya Nimirodi+ kwa makenelo ­ayona. Mi uka lulamulela kwa Maasiria,+Habaka taseza naha yaluna ni kuhatikela naha yaluna.   Bo masiyaleti ba Jakobo bakaba mwahalaa macaba amañataSina puka yezwa ku Jehova,Sina pula yefafaza fa limelaZona zesasepi mutuKamba kuitinga fa bana ba batu.   Bo masiyaleti ba Jakobo bakaba mwahalaa macaba,Babe mwahalaa macaba amañata,Sina tau yemwahalaa lifolofolo za mwa naheñi,Sina tau yamwana* yemwahalaa mitapi ya lingu,Yefita mwahalaa zona, kuliswala, ni kulitataula;Kusina yalilamulela.   Lizoho lahao likapahamiswa fahalimwaa lila zahao,Mi lila zahao kaufela likayundiswa.” 10  “Ka lizazi leo,” kubulela Jehova,“Nikayundisa lipizi zahao zemwahalaa mina ni kuyundisa likoloi zamina. 11  Nikayundisa mileneñi ya mwa naha yahaoMi nikawisaka libaka zahao kaufela zesilelelizwe. 12  Nikafelisa buloi bwahao,*Mi hakuna yaeza mabibo yakasiyala mwahalaa mina.+ 13  Nikayundisa maswaniso amina a kupanga ni misumo yamina, nilizwise mwahalaa mina,Mi hamusana kukubamela misebezi ya mazoho amina.+ 14  Nikakumula likota za kulapela* zemwahalaa minaMi nikasinya mileneñi yamina.+ 15  Ka buhali ni mabifi nikakutiseza bumasweMacaba aasika niutwa.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “masika.”
Kamba “baeteleli.”
Kamba “tau yamwana ya bulizi-lizi mwa mulala.”
Linzwi ka linzwi, “buloi bobu mwa lizoho lahao.”