Livitike 18:1-30

18  Jehova azwelapili kubulelela Mushe kuli:  “Bulelela Maisilaele, uli: ‘Ki na Jehova Mulimu wamina.+  Musike mwalatelela mobaezeza batu ba mwa naha ya Egepita mone mupila, mi musike mwalatelela mobaezeza batu ba mwa naha ya Kanana, moni mitisa.+ Mi musike mwazamaya ka milao yabona.  Muswanela kulatelela likatulo zaka, mi muswanela kumamela milao yaka ni kuzamaya ka yona.+ Ki na Jehova Mulimu wamina.  Mulukela kumamela milao yaka ni likatulo zaka; mutu kaufela yaeza cwalo ukapila ka zona.+ Ki na Jehova.  “‘Hakuna mutu mwahalaa mina yaswanela kusutelela mwanahabo yena luli kuli alobale ni yena.*+ Ki na Jehova.  Usike walobala ni ndataho, mi usike walobala ni maho. Kakuli ki maho, mi haulukeli kulobala ni yena.  “‘Usike walobala ni musalaa ndataho.+ Kakuli ki kushubula ndataho.*  “‘Usike walobala ni kaizelaa hao, ibe kuli ki mwanaa ndataho kamba mwanaa maho, yapepezwi mwa lubasi lwahenu kamba wa mwendakumongo.+ 10  “‘Usike walobala ni mwana wamusizana yapepwa ku mwanaa hao wamushimani kamba wamusizana, kakuli ki mapunu ahao. 11  “‘Usike walobala ni mwana wamusizana yapepwa ku musalaa ndataho, ili mwanaa ndataho, kakuli ki kaizelaa hao. 12  “‘Usike walobala ni kaizelaa ndataho. Kakuli ki mali alimañwi ni ndataho.+ 13  “‘Usike walobala ni muhulwanaa maho kamba munyanaa maho, kakuli ki mali alimañwi ni maho. 14  “‘Usike washubula muhulwanaa ndataho kamba munyanaa ndataho* ka kulobala ni musalaa hae. Kakuli ki maho.+ 15  “‘Usike walobala ni mukwenyanaa hao wamusizana.+ Ki musalaa mwanaa hao, mi haulukeli kulobala ni yena. 16  “‘Usike walobala ni musalaa muhulwanaa hao kamba musalaa munyanaa hao,+ kakuli kueza cwalo ki kushubula mwanahenu.* 17  “‘Usike walobala ni musali ni kulobala hape ni mwanaa hae wamusizana.+ Usike wanyala musizana yapepwa ku mwanaa musali yeulobezi ni yena, ibe kuli upepwa ku mwanaa hae wamushimani kamba wamusizana. Ki banabahabo yena luli; ki kezo yenyenyisa.* 18  “‘Usike wanyala muhulwanaa musalaa hao kamba munyanaa musalaa hao, kumufetula muhalizo wahae+ ni kulobala ni yena, musalaa hao inzaa sapila. 19  “‘Usike wasutelela musali kuli ulobale ni yena hasilafezi ka kuya kwa kweli.+ 20  “‘Usike walobala ni musalaa mutu,* ili kuisilafaza.+ 21  “‘Usike watuhelela mwanaa hao ufi kamba ufi kufiwa* ku Moleke.+ Usike wanyefula libizo la Mulimu wahao ka nzila yeo.+ Ki na Jehova. 22  “‘Usike walobala ni muuna mokulobalelwa ni musali.+ Ki kezo yenyenyisa. 23  “‘Muuna asike alobala ni folofolo ili kuisilafaza ka yona; mi musali asike aikisa kwa folofolo kuli alobale ni yona.+ Ki nto yelwanisana ni mukwa wa ka sipepo. 24  “‘Musike mwaisilafaza ka nto ifi kamba ifi ya lika zeo, kakuli macaba enileleka fapilaa mina aisilafalize ka zona lika zeo kaufela.+ 25  Kabakaleo, naha isilafezi, mi nikafa babapila mwateñi koto kabakala bufosi bwabona; naha ika bataza.+ 26  Kono mina mulukela kumamela milao yaka ni likatulo zaka,+ mi hamulukeli kueza nto ifi kamba ifi ya lika zenyenyisa zeo, ibe mwanaa naha kamba muzwahule yapila mwahalaa mina.+ 27  Kakuli lika kaufela zenyenyisa zeo neliezwa ki batu bane bapilile mwa naha yeo pili mina musika taha kale,+ mi cwale naha isilafezi. 28  Mi naha haina kumitaza kabakala kuisilafaza sina moika tazeza macaba anaapila mwateñi pili mina musika taha kale. 29  Haiba yomuñwi aeza nto ifi kamba ifi ya lika zenyenyisa zeo, baba lieza kaufela balukela kubulaiwa, bazwiswe mwahalaa sicaba sahabo bona. 30  Mulukela kumamela litaelo zaka ka kusaeza nto ifi kamba ifi ya mikwa yenyenyisa yeneezwa pili mina musika taha kale,+ ilikuli musike mwaisilafaza ka yona. Ki na Jehova Mulimu wamina.’”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kuli amuapule mapunu,” ili pulelo yeama timana ye ni litimana zeñwi za kwapili.
Linzwi ka linzwi, “ki mapunu a ndataho.”
Linzwi ka linzwi, “Usike waapula mapunu a muhulwanaa ndataho kamba munyanaa ndataho.”
Linzwi ka linzwi, “ki mapunu a muhulwanaa hao kamba munyanaa hao.”
Kamba “muzamao oswabisa; muzamao omaswe.”
Kamba “yeuyahile ni yena; mulikanaa hao.”
Kamba “kuneelwa; kufiwa sina sitabelo.”