Ezekiele 8:1-18

  • Ezekiele uiswa kwa Jerusalema mwa pono (1-4)

  • Lika zenyenyisa libonwa mwa tempele (5-18)

    • Basali balila kabakala Tamuzi (14)

    • Baana balapela lizazi (16)

8  Mi ka silimo sabu 6, mwa kweli yabu 6, ka lizazi labuketalizoho mwa kweli, hane niinzi mwa ndu yaka, ni baana-bahulu ba Juda hane bainzi fapilaa ka, lizoho la Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, laniswala inze nili mwateñi.  Haninze nitalima, nabona nto yenebonahala inge mulilo; nekunani mulilo one uli kwatasaa nto yenebonahala inge teka yahae,+ mi kuzwa mwa teka yahae kuya kwahalimu, naabenya, sina kubenya kwa gauda yezwakani ni silivera.+  Cwale aotolola nto yenebonahala inge lizoho mi aniswalela kwa milili ya kwa toho yaka, mi moya waniisa mwahalaa lifasi ni mahalimu ni kunitisa mwa Jerusalema ka lipono zezwa ku Mulimu, waniisa kwa makenelo a munyako wa mwahali+ otalimezi kwa mutulo, kone kuyemisizwe sisupo* sa mulimu wa siswaniso, sesitahisa lifufa.+  Mi hamubone! kanya ya Mulimu wa Isilaele neili mwateñi,+ mi neibonahala sina nto yene niboni mwa musindi.+  Kihaa li ku na: “Mwanaa mutu, talima kwa mutulo.” Mi natalima kwa mutulo, mi kwateñi, kwa mutulo wa munyako wa aletare, mwa makenelo, nekunani sisupo* sesitahisa lifufa.  Mi ali ku na: “Mwanaa mutu, kana wabona lika zemaswe hahulu zenyenyisa, zebaeza ba ndu ya Isilaele kwanu,+ ili lika zetahisa kuli niye kwahule ni sibaka saka sesikenile?+ Kono ukabona lika zenyenyisa, zemaswe hahulu ni kufita.”  Kihaa niisa kwa makenelo a lapa, mi hanitalima, nabona lisuba mwa limota.  Ali ku na: “Mwanaa mutu, hakupunye lisuba mwa limota.” Kiha nipunya lisuba mwa limota, mi nabona makenelo.  Ali ku na: “Kena mwahali mi ubone lika zemaswe zenyenyisa, zebaeza kwanu.” 10  Cwale nakena mwahali mi natalima, mi nabona maswaniso a mifuta kaufela a lika zehohoba ni libatana zenyenyisa+ ni milimu ya maswaniso kaufela yenyenyisa* ya ba ndu ya Isilaele;+ nelicakuzwi fa limota kaufela. 11  Mi ba 70 kwa baana-bahulu ba ndu ya Isilaele nebayemi fapilaa zona, mi Jaazania mwanaa Shafani+ naayemi mwahalaa bona. Yomuñwi ni yomuñwi naasweli pizana yahae ya insense mwa lizoho lahae, mi musi onunka hande wa insense neukambamela mwahalimu.+ 12  Ali ku na: “Mwanaa mutu, kana wabona zebaeza baana-bahulu ba ndu ya Isilaele mwa lififi, zaeza yomuñwi ni yomuñwi mwa mizuzu ya mwahali mokupahekilwe milimu yahae ya maswaniso?* Kakuli bali: ‘Jehova haluboni. Jehova uzwile mwa naha.’”+ 13  Mi azwelapili kunibulelela, ali: “Ukabona lika zenyenyisa zebaeza, zemaswe hahulu ni kufita.” 14  Cwale aniisa kwa makenelo a munyako wa kwa mutulo wa ndu ya Jehova, mi kwateñi nabona basali bane bainzi, inze balila mulimu yabizwa Tamuzi. 15  Mi hape azwelapili kunibulelela, ali: “Mwanaa mutu, kana wabona lika ze? Ukabona lika zemaswe hahulu kufita ze.”+ 16  Kihaa niisa mwa lapa la mwahali la ndu ya Jehova.+ Mi mwateñi, kwa makenelo a tempele ya Jehova, mwahalaa malibela ni aletare, nekunani baana bababato eza 25 bane bafulalezi tempele ya Jehova ni kutalimisa lipata zabona kwa upa; nebakubamela lizazi kwa upa.+ 17  Ali ku na: “Mwanaa mutu, kana wabona lika ze? Kana ki nto yenyinyani ba ndu ya Juda habanze baeza lika zenyenyisa ze, kuli bataze naha ka mifilifili+ ni kuzwelapili kunifoseza? Bona, bakasheza mutai* kwa ngo yaka. 18  Kabakaleo, nikahalifa. Liito laka halina kubashwela makeke; hanina kubabonisa mukekecima.+ Niha bakalila inze bahuweleza mwa mazebe aka, hanina kubautwa.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “siswaniso.”
Kamba “siswaniso.”
Linzwi la Siheberu leliitusisizwe fa, libato swana ni linzwi lelitalusa “musutelo,” mi liitusisizwe sina pulelo ya kunyefula.
Kamba “mwa mizuzu ya mwahali ya maswaniso ahae.”
Kubonahala kuli ki mutai one uitusiswa mwa bulapeli bwa milimu ya maswaniso.