Ezekiele 5:1-17

  • Kutulwa kwa Jerusalema kwaboniswa (1-17)

    • Milili yekutilwe Bapolofita ialuhanywa mwa likalulo zeetalu (1-4)

    • Jerusalema umaswe hahulu kufita macaba (7-9)

    • Bakwenuheli bafiwa likoto zeetalu (12)

5  “Haili wena, mwanaa mutu, ikungele mukwale obuhali mi uitusise ona sina mbeli ya mukuti. Beula toho yahao ni milelu yahao, mi kihona ukaanga sikala kuli uweite milili ni kuialula mwa likalulo.  Ukaanga kalulo ya bulaalu yayona ni kuicisa mwa mulilo mwa muleneñi mazazi a kuuambeka hasafelile.+ Kihona ukaanga kalulo yeñwi ya bulaalu ni kuinata ka mukwale mwa maneku kaufela a muleneñi,*+ mi kalulo ya mafelelezo ya bulaalu uihasanyeze mwa moya, mi ucomole mukwale ni kuilelekisa.+  “Hape uunge milili isikai yayona mi uitamelele mwa mingundo ya siapalo sahao.  Mi uunge yemiñwi ku yona, uinepele mwa mulilo ni kuicisa. Ki mona mokukazwa mulilo okayamba ku ba ndu ya Isilaele kaufela.+  “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Yo ki yena Jerusalema. Nimubeile fahalaa macaba, mi mwa maneku ahae kaufela kunani linaha.  Kono hasika latelela likatulo zaka ni litaelo zaka, uezize bumaswe bobutuna hahulu kufita macaba ni linaha ze mwa maneku ahae kaufela.+ Kakuli bahanile likatulo zaka, mi nebasika zamaya ka milao yaka.’  “Kabakaleo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Bakeñisa kuli nemukataza hahulu kufita macaba a mwa maneku amina kaufela, mi nemusika zamaya ka litaelo zaka, kamba kulatelela likatulo zaka, kono mwalatelela likatulo za macaba a mwa maneku amina kaufela,+  Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Bona, nitilo kulwanisa, wena muleneñi,+ mi nikaatula mwahalaa hao, macaba inzaa iponela.+  Nikaeza ku wena senisika eza kale, ili senisike naeza hape, kabakala likezo zahao kaufela zenyenyisa.+ 10  “‘“Kabakaleo, bo ndate mwahalaa hao bakaca bana babona,+ mi bana bakaca bo ndataa bona, mi nikaatula mwahalaa hao ni kuhasanya kaufela babaka siyala ku wena mwa maneku kaufela.”’*+ 11  “‘Ka mukwa ocwalo, ka na yapila,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ‘bakeñisa kuli neli sibaka saka sesikenile sene musilafalize ka milimu yamina kaufela ya maswaniso yemasila ni ka likezo zamina kaufela zenyenyisa,+ ni na nika mihana;* mi liito laka halina kumishwela makeke mi hanina kumibonisa mukekecima.+ 12  Kalulo ya bulaalu yamina ikashwa ka butuku bobuyambukela kamba ikayunda mwahalaa mina kabakala lukupwe. Mi kalulo yeñwi ya bulaalu ikawa ka mukwale mwa maneku amina kaufela.+ Mi kalulo ya bulaalu ya mafelelezo nika ihasanyeza mwa maneku kaufela,* mi nikacomola mukwale ni kubalelekisa.+ 13  Fohe buhali bwaka bukafela, mi mabifi eni bahalifezi ka ona akakuyuka, mi nikataba.+ Mi hase nibabonisize mabifi aka, bakaziba kuli na Jehova,+ ki na feela ninosi yaswanela kulapelwa. 14  “‘Nikatahisa kuli ufetuhe sibaka sesili matota ni kuli ushubulwe mwahalaa macaba akupotolohile ni mwa meeto a batu kaufela babafita.+ 15  Hanika kuatula ka buhali ni ka mabifi ni ka likoto zetuna, ukashubulwa ni kunyefulwa ki batu,+ ufetuhe temuso kwa macaba akupotolohile ni nto yesabisa ku ona. Na, Jehova, ki na yabulezi cwalo. 16  “‘Nika balumela masho a lukupwe abulaya kuli abayundise. Masho enika luma aka miyundisa.+ Nika mitahiseza lukupwe lolutuna hahulu ka kufukuza kwa lico zamina.*+ 17  Nika milumela lukupwe ni libatana zesabisa,+ mi likabulaya bana bamina. Mukaatelwa ki matuku ayambukela ni lipulayano, mi nika milwanisa ka mukwale.+ Na, Jehova, ki na yabulezi cwalo.’”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “ahae.”
Linzwi ka linzwi, “kokufukela moya kaufela.”
Kamba “nika mifukuza.”
Linzwi ka linzwi, “kokufukela moya kaufela.”
Linzwi ka linzwi, “niloba tukota twamina twa sinkwa.” Mwendi ili kutalusa tukota kone kubeiwa linkwa.