Ezekiele 46:1-24

  • Linubu zefiwa ka linako zeñwi (1-15)

  • Molikaabelelwa libyana za nduna (16-18)

  • Libaka za kuapehela linubu (19-24)

46  “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Munyako wa lapa la mwahali otalimezi kwa upa+ usiyale honacwalo inze ukwalilwe+ ka mazazi a 6 ekuezwa misebezi,+ kono ukwalulwe fa lizazi la Sabata ni fa lizazi leitasa kweli.  Nduna ukakenela kwande ka nzila ya malibela a munyako,+ mi ukayema kwatuko ni musumo wa munyako. Baprisita bakafa nubu yahae ya kucisa yefiwa mutumbi ni matabelo ahae a kuikabela, mi ukakubama kwa makenelo a munyako, kihona akazwela kwande. Kono munyako usike wakwaliwa kuisa manzibwana.  Batu ba mwa naha ni bona bakakubama fapilaa Jehova kwa makenelo a munyako fa Lisabata ni ka linako zeitasa kweli.+  “‘Nubu ya kucisa yefiwa mutumbi yakatisa nduna ku Jehova fa lizazi la Sabata ibe lingunyana zabaana ze 6 zeiketile ni ngu yamuuna yeiketile.+  Nubu ya bubeke ikaba efa* iliñwi yekafiwa hamoho ni ngu yamuuna ni sakona kufa kaufela sakafa hamoho ni linguyana zabaana, kubeya cwalo ni hini* iliñwi ya oli yekafiwa hamoho ni efa yeñwi ni yeñwi.+  Ka lizazi leika tasa kweli, nubu yekafiwa ibe pohwana ya mwa mutapi, lingunyana zabaana ze 6, ni ngu yamuuna; libe zeiketile.+  Nubu ya bubeke yakafa ibe efa yekafiwa hamoho ni pohwana, ni efa yekafiwa hamoho ni ngu yamuuna, ni sakona kufa kaufela sakafa hamoho ni lingunyana zabaana. Mi afe hini iliñwi ya oli yekafiwa hamoho ni efa yeñwi ni yeñwi.  “‘Nduna hakena, akene ka nzila ya malibela a munyako, mi azwele kwande ka nzila yeswana.+  Mi batu ba mwa naha habaka taha fapilaa Jehova ka nako ya mikiti,+ babataha kuto lapela babakena ka munyako wa kwa mutulo+ bazwe ka munyako wa kwa mboela,+ mi babakena ka munyako wa kwa mboela bazwe ka munyako wa kwa mutulo. Hakuna mutu yaswanela kukuta ka nzila ya munyako wakeni ka ona, kakuli baswanela kuzwa ka munyako otalimani ni bona. 10  Haili nduna yali mwahalaa bona, uswanela kukena habakena, ni kuzwa habazwa. 11  Fa mikiti ni ka linako za mikiti, nubu ya bubeke ibe efa iliñwi yekafiwa hamoho ni pohwana, efa iliñwi yekafiwa hamoho ni ngu yamuuna, ni sakona kufa kaufela sakafa hamoho ni lingunyana zabaana, kubeya cwalo ni hini iliñwi ya oli yekafiwa hamoho ni efa yeñwi ni yeñwi.+ 12  “‘Haiba nduna afa Jehova nubu ya kucisa+ yefiwa mutumbi kamba matabelo a kuikabela sina nubu ya kuitatela, baka mukwalulela munyako otalimezi kwa upa, mi ukafa nubu yahae ya kucisa yefiwa mutumbi kamba matabelo ahae a kuikabela, sina mwaezezanga fa lizazi la Sabata.+ Hasaazwile, munyako ukwaliwe.+ 13  “‘Zazi ni zazi ufe ngunyana yamuuna yeiketile yesika kwanisa silimo sina nubu ya kucisa yefiwa mutumbi ku Jehova.+ Ueze cwalo kakusasana zazi ni zazi. 14  Zazi ni zazi kakusasana, uife hamoho ni kalulo yabu 6 ya efa sina nubu ya bubeke, hamoho ni kalulo yabulaalu ya hini ya oli yekasasiwa fa fulaulo yenekile sina nubu ya bubeke yefiwa kamita ku Jehova. Wo ki mulao wa kamita. 15  Bazwise ngunyana yamuuna, nubu ya bubeke, ni oli kakusasana zazi ni zazi sina nubu ya kucisa yefiwa mutumbi, ili ya kamita.’ 16  “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Haiba nduna afa mpo ku yomuñwi ni yomuñwi wa bana bahae babashimani sina saanda, ikaba liluwo la bana bahae. Ki saanda sabona sebayolile. 17  Kono haiba kwa saanda sahae aanga mpo ni kuifa yomuñwi wa batanga bahae, ikaba ya mutanga yo kufitela silimo sa tukuluho;+ mi kihona ikakutela ku nduna. Saanda sa bana bahae babashimani ki sona feela sesika ba sabona kamita. 18  Nduna asike aanga saanda sifi kamba sifi sa sicaba ka kubalelekisa fa liluwo labona. Afe bana bahae babashimani saanda kwa liluwo lahae, kuli kusike kwaba ni mutu mwa sicaba saka yakalelekwa fa liluwo lahae.’” 19  Cwale anikenya mwahali ka makenelo+ anaali bukaufi ni munyako oliba kwa macelo akenile* a baprisita, one utalimezi kwa mutulo,+ mi nabona kwateñi sibaka kwamulaho kwa neku la wiko. 20  Ali ku na: “Se ki sona sibaka mobaka apehela nubu ya mulatu baprisita ni nubu ya sibi ni mobaka beseza nubu ya bubeke,+ ilikuli basike bazwiseza sesiñwi mwa lapa la kwande ni kukenisa sicaba.”+ 21  Anizwiseza mwa lapa la kwande mi anizamaisa kufitelela makona amane a lapa, mi nabona lapa bukaufi ni kona yeñwi ni yeñwi ya lapa la kwande. 22  Mwa makona amane a lapa nekunani malapa amanyinyani, aeza liñokolwa* ze 40 mwa butelele ni liñokolwa ze 30 mwa bupala. Makona amane ao kaufela naalikanelela.* 23  Nekunani mibamba yenepotolohile malapa amane ao, mi kwatasaa mibamba yeo nekunani libaka fone kuapehelwa linubu. 24  Cwale ali ku na: “A ki ona mandu moo likombwa za tempele liapehela sitabelo sa sicaba.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mizuzu yekenile.”
Ili kutalusa liñokolwa zetelele. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “Naalikanelela mwa bune bwaona mi ni makona aona naalikanelela.”