Ezekiele 45:1-25

  • Nubu yekenile ni muleneñi (1-6)

  • Kabelo ya nduna (7, 8)

  • Manduna bakasepahala (9-12)

  • Linubu za batu ni nduna (13-25)

45  “‘Hamuka aba naha sina saanda,+ mufe Jehova kalulo yekenile ya mwa naha sina nubu.+ Mwa butelele, sibaka sa kalulo yeo sieze liñokolwa ze 25,000,* mi mwa bupala sieze liñokolwa ze 10,000.+ Sibaka seo kaufela* sikaba kalulo yekenile.  Mwahalaa sona, kukaba ni sibaka sesikenile sesinani maneku amane alikanelela aeza liñokolwa ze 500,*+ mi kwa lineku ni lineku lasona, kukaba ni mafulisezo aeza liñokolwa ze 50.+  Kwa sibaka sesilikanyizwe seo, mupime kwateñi kalulo yeeza liñokolwa ze 25,000 mwa butelele ni ze 10,000 mwa bupala, mi mwa kalulo yeo, kukaba ni tempele, ili sibaka sesikenile hahulu.  Sikaba kalulo yekenile ya baprisita mwa naha,+ bona babasebeleza mwa sibaka sesikenile, babaatumela Jehova kuli bamusebeleze.+ Sikaba sibaka sa mandu abona ni sibaka sesikenile sa tempele.  “‘Haili Malivi, bona babasebeleza mwa tempele, bakaba ni kalulo yeeza liñokolwa ze 25,000 mwa butelele ni liñokolwa ze 10,000 mwa bupala,+ mi bakafiwa macelo a 20*+ kuli ibe saanda sabona.  “‘Saanda sa muleneñi musife sibaka sesieza liñokolwa ze 25,000 mwa butelele (kulikanelela ni kalulo yekenile) ni liñokolwa ze 5,000 mwa bupala.+ Sikaba sa ba ndu ya Isilaele kaufela.  “‘Mi nduna ukafiwa naha kwa maneku amabeli a kalulo yekenile ni a sibaka sesifilwe muleneñi. Ikaba kwatuko ni kalulo yekenile ni saanda sa muleneñi. Ikaba kwa neku la wiko ni kwa neku la upa. Butelele bwayona kuzwa kwa mululwani wa kwa neku la wiko kuya kwa mululwani wa kwa neku la upa, bukalikanelela ni yeñwi ya likalulo za masika.+  Naha yeo ikaba saanda sahae mwa Isilaele. Manduna baka, habasana kunyandisa sicaba saka,+ mi bakafa ba ndu ya Isilaele naha ka kuya ka masika abona.’+  “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Ki kale mutula tikanyo, mina manduna ba Isilaele!’ “‘Mufelise mifilifili yamina ni buhateleli bwamina, mi mueze sesiswanela ni sesilukile.+ Mutuhele kuamuha sicaba saka tutu yasona,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 10  ‘Muitusise likala zenepahalile, ili tikanyezo ya efa yenepahalile* ni tikanyezo ya bati yenepahalile.*+ 11  Kube ni tikanyo yetomilwe ya tikanyezo ya efa ni tikanyezo ya bati. Mwa tikanyezo ya bati kukene mwateñi kalulo yabulishumi ya homere,* mi mwa tikanyezo ya efa kukene mwateñi kalulo yabulishumi ya homere. Homere ikaba yona tikanyezo yeitusiswa kwa kupima. 12  Shekele*+ ilikane ni ligera* ze 20. Mi lishekele ze 20 ni lishekele ze 25 ni lishekele ze 15 halikopana, likalikana ni mane* iliñwi ku mina.’ 13  “‘Ki ye nubu yemuka fa: mwa homere yeñwi ni yeñwi ya buloto kuzwe mwateñi kalulo yabu 6 ya efa mi mwa homere yeñwi ni yeñwi ya mabele kuzwe mwateñi kalulo yabu 6 ya efa. 14  Oli yemuka fa ipimiwe ka kuya ka tikanyezo ya bati. Bati ki kalulo yabulishumi ya kori,* mi libati zelishumi ki homere iliñwi, kakuli libati zelishumi lilikana ni homere iliñwi. 15  Mi kwa mutapi wa limunanu za mwa Isilaele, kufiwe ngu iliñwi mwa lingu ze 200. Lingu zeo likaba za nubu ya bubeke,+ nubu ya kucisa yefiwa mutumbi,+ ni matabelo a kuikabela,+ ilikuli sicaba siezezwe sebelezo ya ku kwahela libi,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 16  “‘Batu kaufela ba mwa naha bakazwiseza nduna wa Isilaele nubu yeo.+ 17  Kono nduna ki yena yakazwisa linubu za kucisa zefiwa mutumbi,+ nubu ya bubeke,+ ni nubu ya zenwiwa ka linako za mikiti,+ za kutasa kwa kweli, fa Lisabata,+ ni ka linako za mikiti kaufela yetomilwe ya ba ndu ya Isilaele.+ Ki yena yakazwisa nubu ya sibi, nubu ya bubeke, nubu ya kucisa yefiwa mutumbi, ni matabelo a kuikabela, ilikuli ba ndu ya Isilaele baezezwe sebelezo ya ku kwahela libi.’ 18  “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Mwa kweli yapili, ka lizazi lapili mwa kweli, uunge pohwana yeiketile ya mwa mutapi, mi ukenise sibaka sesikenile kwa sibi.+ 19  Muprisita ukaanga mali amañwi a nubu ya sibi ni kuabeya kwa musumo wa munyako wa tempele,+ kwa makona amane a kalulo yepotolohile aletare, ni fa musumo wa munyako wa lapa la mwahali. 20  Ki sona seuka eza ka lizazi labu 7 mwa kweli kabakala mutu ufi kamba ufi yaeza sibi ka mafosisa kamba ka kusaziba;+ mi ukaezeza tempele sebelezo ya kukwahela libi.+ 21  “‘Mwa kweli yapili, ka lizazi labu 14 mwa kweli, mukaeza mukiti wa Paseka.+ Ka mazazi a 7, kukaciwa linkwa zesika ya mumela.+ 22  Ka lizazi leo, nduna ukazwisa pohwana sina nubu ya sibi kabakala hae ni kabakala batu kaufela ba mwa naha.+ 23  Ka mazazi a 7 a mukiti, nduna ukazwiseza Jehova nubu ya kucisa yefiwa mutumbi ya lipohwana ze 7 zeiketile ni lingu zabaana ze 7 zeiketile ka lizazi ni lizazi la mazazi a 7 ao,+ kubeya cwalo ni puli yamuuna ka zazi ni zazi sina nubu ya sibi. 24  Hape azwise nubu ya bubeke yeeza efa iliñwi ya pohwana yeñwi ni yeñwi ni efa iliñwi ya ngu yamuuna yeñwi ni yeñwi, mi afe ni hini* iliñwi ya oli yekafiwa hamoho ni efa yeñwi ni yeñwi. 25  “‘Mwa kweli yabu 7, ka lizazi labu 15 mwa kweli, ka mazazi a 7 a mukiti,+ afe nubu ya sibi yeswana, nubu ya kucisa yefiwa mutumbi, nubu ya bubeke, ni oli.’”

Litaluso ze kwatasi

Ili kutalusa liñokolwa zetelele. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “Mwahalaa milulwani yasona kaufela.”
Linzwi ka linzwi, “500 mo, ni 500 mwani.”
Kamba “mizuzu ye 20.”
Kamba “maina.” Mubone Litaba Zeekelizwe B14.