Ezekiele 42:1-20

  • Macelo (1-14)

  • Maneku amane a tempele amishaliwa (15-20)

42  Cwale anitisa mwa lapa la kwande leli kwa mutulo.+ Mi anitisa mwa licelo lenelili mabapa ni sibaka sesisina sesiñwi,+ kwa mutulo wa muyaho one ubapani ni lona.+  Butelele bwa licelo kwa makenelo a kwa mutulo nebueza liñokolwa* ze 100, mi nelieza liñokolwa ze 50 mwa bupala.  Nelili mwahalaa lapa la mwahali, lene lieza liñokolwa ze 20 mwa bupala,+ ni bulilo bwa lapa la kwande. Makozwana alona naatalimani, mi naalundatami kueza mibamba yemilaalu.  Fapilaa macelo,* nekunani nzila ya mwahali+ yene ieza liñokolwa zelishumi mwa bupala ni liñokolwa ze 100 mwa butelele,* mi makenelo aona naatalimezi kwa mutulo.  Macelo a kwahalimu a mwa muyaho naakumbani kufita a kwatasi ni a fahali, kakuli makozwana naangile buñata bwa sibaka saona.  Kakuli naalundatami kueza mibamba yemilaalu, kono misumo yaona neisa swani ni misumo ya kwa malapa. Ki lona libaka hanaakumbani kufita a kwatasi ni a fahali.  Limota la macwe la kwande lene lili bukaufi ni macelo kwa neku la lapa la kwande lene litalimezi kwa macelo a mañwi nelieza liñokolwa ze 50 mwa butelele.  Kakuli macelo anaali kwa neku la lapa la kwande naaeza liñokolwa ze 50 mwa butelele, kono anaatalimezi kwa sibaka sesikenile naaeza liñokolwa ze 100 mwa butelele.  Macelo naanani makenelo a kwa upa anaazwa mwa lapa la kwande. 10  Hape nekunani macelo mwahalaa* limota la macwe la lapa, kwa neku la upa, bukaufi ni sibaka sesisina sesiñwi ni muyaho.+ 11  Nekunani nzila fapilaa ona yeneswana sina ye fapilaa macelo a kwa mutulo.+ Macelo ao naalikanelela mwa butelele ni mwa bupala, naanani mazwelo aswana ni muyahelo oswana. Makenelo aona 12  naaswana sina makenelo a macelo a kwa neku la mboela. Nekunani munyako kwa makalelo a nzila, fapilaa limota la macwe lelitalimezi kwa upa, mwa naakona kukenela mutu.+ 13  Cwale ali ku na: “Macelo a kwa mutulo ni macelo a kwa mboela abapani ni sibaka sesisina sesiñwi+ ki macelo akenile, ili ko baprisita babaatumela Jehova bacela linubu zekenile hahulu.+ Ki kona kobabeya linubu zekenile hahulu, linubu za bubeke, linubu za sibi, ni linubu za mulatu, kakuli sibaka seo ki sesikenile.+ 14  Baprisita habakena mwa sibaka sesikenile, habaswaneli kuzwa mwateñi kuya mwa lapa la kwande basika tubula kale liapalo zene baapezi hane baeza sebelezo,+ kakuli ki zekenile. Bakaapala liapalo zeñwi kuli baatumele libaka mobalumelelizwe kukena batu.” 15  Hafelize kumishala sibaka sa mwahali sa tempele,* anizwisa ka munyako otalimezi kwa upa,+ mi amishala sibaka kaufela. 16  Amishala lineku la kwa upa ka lutaka lwa kumishalisa.* Ka kuya ka lutaka lwa kumishalisa, lineku leo nelilikana ni butelele bwa mataka a 500, kuzwa lineku leliñwi kuya ku leliñwi. 17  Amishala lineku la kwa mutulo, mi ka kuya ka lutaka lwa kumishalisa, nelilikana ni butelele bwa mataka a 500. 18  Amishala lineku la kwa mboela, mi ka kuya ka lutaka lwa kumishalisa, nelilikana ni butelele bwa mataka a 500. 19  Apotolohela kwa lineku la kwa wiko. Alimishala ka lutaka lwa kumishalisa, mi nelilikana ni butelele bwa mataka a 500. 20  Amishala sibaka seo mwa maneku amane. Nesipotolohilwe ki limota+ lene lieza mataka a 500 mwa butelele ni mataka a 500 mwa bupala,+ ili kukauhanya sibaka sesikenile kwa sibaka sa batu kaufela.+

Litaluso ze kwatasi

Ili kutalusa liñokolwa zetelele. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “mizuzu.”
Ka kuya ka toloko ya mañolo a Sigerike ya Septuagint, ki “liñokolwa ze 100 mwa butelele.” Mwa mañolo a Siheberu kuñozwi kuli: “Nzila yeeza ñokolwa iliñwi.” Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “mwa bupala bwa.”
Linzwi ka linzwi, “ndu ya mwahali.”