Ezekiele 4:1-17

  • Kuambekwa kwa Jerusalema kwaboniswa (1-17)

    • Mulatu ulwaliwa ka mazazi a 390 ni mazazi a 40 (4-7)

4  “Mi wena mwanaa mutu, uunge sitina mi usibeye fapilaa hao. Uswanise fateñi muleneñi—ili Jerusalema.  Uuambeke,+ uyahe limota lelika ubeya mwahali,+ uubele mulunda wa kuulwanisa,+ uupotolose ka mafulo, ni ka lilwaniso za kuutubakisa.+  Uunge libesezo la sipi mi ulibeye sina limota la sipi mwahalaa hao ni muleneñi. Cwale utalimise pata yahao ku ona, mi muleneñi ukaambekiwa; ki wena yaka uambeka. Seo ki sona sisupo ku ba ndu ya Isilaele.+  “Cwale ulobalele kwa lubaci lwahao lwa nzohoto, mi ubeye mulatu wa ba ndu ya Isilaele ku wena.*+ Ulwale mulatu wabona ka mazazi euka lobalela kwa lubaci lwahao.  Mi nika kutomela mazazi a 390, alikanelela ni lilimo za mulatu wabona,+ mi ukalwala mulatu wa ba ndu ya Isilaele.  Mi ulukela kukwanisa mazazi ao. “Kihona ukalobalela kwa lubaci lwahao lwa bulyo, mi ukalwala mulatu wa ba ndu ya Juda+ ka mazazi a 40. Nikulukiselize kuli lizazi lililiñwi liyemele silimo, lizazi lililiñwi liyemele silimo.  Mi ukatalimisa pata yahao kwa muleneñi wa Jerusalema+ oambekilwe, lizoho lahao inze lisika apeswa, mi upolofite litaba za kuulwanisa.  “Bona! Nika kutama ka mihala kuli usike wasikuluhela kwa lineku leliñwi, kufitela ukwanisa mazazi euka ambeka muleneñi.  “Mi uunge buloto, mabele, manawa, ni mufuta omuñwi wa manawa, mauza, ni mufuta omuñwi wa buloto, ulibeye mwa sikotolo silisiñwi, mi ka zona uikezeze sinkwa. Ukaca sinkwa seo ka mazazi euka lobalela kwa lubaci lwahao, ili mazazi a 390.+ 10  Ukaweita lico zeuka ca ka zazi ni zazi, ili zeeza lishekele ze 20.* Ulice ka linako zetomilwe. 11  “Mi ukanwa mezi apimilwe, ili tikanyo iliñwi kwa likalulo ze 6 za hini.* Uka anwa ka linako zetomilwe. 12  “Uka lica sina moukona kucela sinkwa sa laundi sa mabele; uka sibeseza fapilaa meeto abona, fa musutelo oomile wa batu.” 13  Jehova azwelapili kubulela, ali: “Maisilaele bakaca linkwa zabona cwalo—lisika kena—mwahalaa macaba konika bahasanyeza.”+ 14  Kiha nili: “Batili, wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa! Kuzwa kwa bwanana bwaka, hanisika silafala kale ka kuca nama ya folofolo yefumanwi ishwile kamba nama ya folofolo yetatauzwi,+ mi hakuna nama yemasila* yekile yakena mwa mulomo waka.”+ 15  Kihaa li ku na: “Kulukile, nika kulumeleza kuitusisa masu a likomu mwa sibaka sa musutelo wa batu, mi ukabeseza fateñi sinkwa sahao.” 16  Kihona ali ku na: “Mwanaa mutu, nifukuza lico* mwa Jerusalema,+ mi bakaca linkwa zebaka abelwa ka kuweita inze baikalezwi hahulu,+ mi bakanwa mezi ebaka abelwa inze basabile hahulu.+ 17  Kukaezahala cwalo kuli habaka tokwa sinkwa ni mezi, batalimane inze bakomokile mi bafokole kabakala bufosi bwabona.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “ku lona,” fo kikuli, kwa lubaci lwa Ezekiele lwa nzohoto.
Libato ba ligilamu zeeza 230. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Ibato ba malita aeza 0.6. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “yenyenyisa.”
Linzwi ka linzwi, “niloba tukota twa sinkwa.” Mwendi ili kutalusa tukota kone kubeiwa linkwa.