Ezekiele 39:1-29

  • Kuyundiswa kwa Gogo ni limpi zahae (1-10)

  • Kupumbekwa mwa Musindi wa Hamoni-Gogo (11-20)

  • Maisilaele bakutisezwa kwa naha yabona (21-29)

    • Moya wa Mulimu usululelwa Isilaele (29)

39  “Mi wena mwanaa mutu, upolofite litaba za kulwanisa Gogo,+ mi umubulelele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Nakulwanisa, wena Gogo, nduna yomuhulu wa Mesheki ni Tubali.+  Nika kubiula ni kukuzamaisa, mi nikatahisa kuli uzwe kwa libaka za kwahule hahulu za kwa mutulo+ ni kukutisa fa malundu a Isilaele.  Nikazwisa buta mwa lizoho lahao la nzohoto ni kuwisa masho a mwa lizoho lahao la bulyo.  Ukawela fa malundu a Isilaele,+ wena ni masole bahao kaufela, ni macaba aakaba ni wena. Nika kufa sina sico kwa linyunywani zeca nama za mifuta kaufela ni libatana za mwa naheñi.”’+  “‘Ukawela mwa naheñi,+ kakuli ki na yabulezi cwalo,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.  “‘Mi nikalumela mwa naha ya Magogo mulilo ni ku babayahile mwa lioli inze baiketile,+ mi bakaziba kuli ki na Jehova.  Nikazibahaza libizo laka lelikenile mwahalaa sicaba saka sa Isilaele, mi hanina kutuhelela libizo laka lelikenile kuli lizwelepili kusilafazwa; mi macaba akaziba kuli ki na Jehova,+ Yakenile mwa Isilaele.’+  “‘Ki cwalo, taba yeo yataha, mi ikaezahala,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. ‘Le ki lona lizazi lenibulezi.  Babayahile mwa mileneñi ya Isilaele bakazwa mi bakatumbula mulilo ka lilwaniso—ka litebe zenyinyani* ni litebe zetuna, ka buta ni masho, ka milamu ya ndwa* ni ka malumo. Mi bakaitusisa zona kutumbula mulilo+ ka lilimo ze 7. 10  Habana kutokwa kuunga likota mwa naheñi kamba kulwalela likota za mulilo mwa mushitu kakuli bakaitusisa lilwaniso zeo kwa kutumbula mulilo.’ “‘Bakahapa lika ku bane bahapile lika ku bona ni kuunga tutu ku bane baangile tutu ku bona,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 11  “‘Ka lizazi leo, nikafa Gogo+ libita mwa Isilaele, mwa musindi wa babayanga kwa upa wa liwate, mi likatiba nzila ya babafita ku yona. Ki mona mobaka pumbeka Gogo ni sicaba sahae kaufela sesituna, mi batu baka sibiza Musindi wa Hamoni-Gogo.*+ 12  Ba ndu ya Isilaele bakaanga likweli ze 7 inze babapumbeka kuli bakenise naha.+ 13  Batu kaufela ba naha baka bapumbeka, mi taba yeo ika batumisa fa lizazi lenika ikanyisa,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 14  “‘Kukaketwa baana kuli bazamaye mwa naha kamita ni kupumbeka litupu zesiyezi fa lifasi, kuli bakenise lifasi. Bakazwelapili kubata cwalo ka likweli ze 7. 15  Babafita mwa naha habaka bona lisapo la mutu, bakabeya sisupo kwatuko ni lona. Cwale babafilwe musebezi wa kupumbeka, baka lipumbeka mwa musindi wa Hamoni-Gogo.+ 16  Hape kwateñi kukaba ni muleneñi obizwa Hamona.* Mi bakakenisa naha cwalo.’+ 17  “Haili wena mwanaa mutu, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Ubulelele linyunywani za mifuta kaufela ni libatana kaufela za mwa naheñi, uli: “Mukubukane hamoho mi mutahe. Mukopane, mupotolohe sitabelo seni milukiseza, ili sitabelo sesituna fa malundu a Isilaele.+ Mukaca nama ni kunwa mali.+ 18  Mukaca nama ya babamaata ni kunwa mali a manduna ba lifasi—lingu zabaana, lingunyana, lipuli, ni lipoho—ili lifolofolo kaufela zenunile za kwa Bashani. 19  Mukafunjela mafula ni kunwa mali kufitela mukolwa sitabelo seni milukiseza.”’ 20  “‘Fa tafule yaka mukaca ni kukula nama ya lipizi ni ya bapahami ba likoloi, ya babamaata ni ya lindwalume za mifuta kaufela,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 21  “‘Nikabonahaza kanya yaka mwahalaa macaba, mi macaba kaufela akabona katulo yenifile ni maata enibonisize* mwahalaa bona.+ 22  Kuzwa ka lona lizazi leo, ba ndu ya Isilaele bakaziba kuli ki na Jehova Mulimu wabona. 23  Mi macaba akaziba kuli ba ndu ya Isilaele nebaile mwa buhapiwa kabakala bufosi bwabona, kakuli nebasika sepahala ku na.+ Kabakaleo, nabapatela pata yaka+ ni kubafa kwa lila zabona,+ mi kaufelaa bona babulaiwa ka mukwale. 24  Nabaeza ka kuya ka masila abona ni ka lifoso zabona, mi nabapatela pata yaka.’ 25  “Kabakaleo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Nikakutisa babahapilwe ba Jakobo+ ni kubonisa sishemo ku ba ndu ya Isilaele kaufela;+ mi nikatukufalelwa kuyemela* libizo laka lelikenile.+ 26  Hase bakokobelizwe kabakala likezo zabona kaufela za kusasepahala ku na,+ bakapila mwa naha yabona inze baiketile, kusina yabasabisa.+ 27  Hanika bakutisa kubazwisa mwa macaba ni kubakubukanya hamoho kubazwisa mwa linaha za lila zabona,+ hape nikaikenisa mwahalaa bona fapilaa meeto a macaba amañata.’+ 28  “‘Bakaziba kuli ki na Jehova Mulimu wabona hanika baluma mwa buhapiwa mwahalaa macaba mi kihona nika bakubukanya kubakutiseza mwa naha yabona, nisasiyi nihaiba alimuñwi wa ku bona.+ 29  Hanisana kubapatela pata yaka+ kakuli nikasululela moya waka ku ba ndu ya Isilaele,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.”

Litaluso ze kwatasi

Ili litebe zeneeitusiswanga hañata ki bakunupi ba masho.
Kamba mwendi, “miwayo,” ili lilwaniso zenani ngo yeshengile.
Kamba “Musindi wa Sicaba Sesituna sa Gogo.”
Lelitalusa “Sicaba Sesituna.”
Linzwi ka linzwi, “lizoho lenibonisize.”
Linzwi ka linzwi, “nikafufabela.”