Ezekiele 38:1-23

  • Gogo ulwanisa Isilaele (1-16)

  • Jehova uhalifela Gogo (17-23)

    • ‘Macaba akaziba kuli ki na Jehova’ (23)

38  Linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, talimisa pata yahao ku Gogo wa kwa naha ya Magogo,+ yena nduna yomuhulu wa Mesheki ni Tubali,+ mi upolofite litaba za kumulwanisa.+  Ubulele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Bona, nakulwanisa, wena Gogo, nduna yomuhulu wa Mesheki ni Tubali.  Nika kubiula mi nika kubeya tushuto mwa mitahali+ ni kukuzwisa ni mpi yahao kaufela,+ ya lipizi ni bapahami ba lipizi, kaufelaa bona inze baapezi liapalo zende, ili kopano yetuna yenani litebe zetuna ni litebe zenyinyani,* babalwana ka mikwale kaufelaa bona;  bainzi ni batu ba kwa Peresia, Etopia, ni Puti,+ ili babanani litebe zenyinyani ni likuwani za busole kaufelaa bona;  Gomere ni limpi zayona kaufela, ba ndu ya Togarima+ babazwa kwa libaka za kwahule hahulu za kwa mutulo, hamoho ni limpi zabona kaufela—ki batu babañata babainzi ni wena.+  “‘“Muitukiseze, muipaakanye, wena ni limpi zahao kaufela zeinzi ni wena, mi ki wena yakaba muzamaisi* wazona.  “‘“Ukahupulwa* hamulaho wa mazazi amañata. Mwa lilimo za mafelelezo, ukataseza naha yenani batu bane bakutisizwe ili bane bayangwezwi kwa mukwale, babakubukanyelizwe fa malundu a Isilaele kuzwa mwa macaba amañata, ona malundu anaasinyehile ka nako yetelele. Babayahile mwa naha ye, nebakutile kuzwa mwa macaba, mi kaufelaa bona bapila inze baiketile.+  Uka bataseza sina liñungwa, mi ukaapesa naha sina malu, wena ni limpi zahao kaufela ni batu babañata babali ni wena.”’ 10  “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Ka lizazi leo, mihupulo ikataha mwa pilu yahao, mi ukalela mulelo omaswe. 11  Ukali: “Nikataseza naha ya minzi yesika silelezwa.*+ Nikato lwanisa babapila inze baiketile, kusina yabafilikanya, kaufelaa bona babapila mwa minzi yesika silelezwa ka mamota, ka lipakiso, kamba ka likwalo.” 12  Mulelo wahao ki kuhapa tutu yeñata, kutaseza libaka zesinyehile mose kuyahile batu+ ni kulwanisa babakutile kuzwa mwa macaba,+ babaikubukanyeza sifumu ni tutu,+ bona babapila fahalaa lifasi. 13  “‘Batu ba kwa Sheba+ ni ba kwa Dedani,+ ba lipisinisi ba kwa Tareshishi+ ni lindwalume* zabona kaufela baka kubulelela, bali: “Kana utilo taseza libaka ze, ilikuli uto hapa tutu yeñata? Kana ukopanyize limpi zahao kuli lito nga silivera ni gauda, bufumu ni tutu, ili kuto hapa tutu yeñata hahulu?”’ 14  “Cwale mwanaa mutu, upolofite, mi ubulelele Gogo, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Lizazi lebaka pila batu baka ba Isilaele inze baiketile, kikuli hauna kuziba taba yeo?+ 15  Ukazwa kwa sibaka sahao, kwa libaka za kwahule hahulu za kwa mutulo,+ wena ni macaba amañata ali ni wena, kaufelaa bona bapahami lipizi, ili kopano yetuna, mpi yetuna.+ 16  Ukato taseza sicaba saka sa Isilaele sina malu aapesa naha. Kwa mafelelezo a mazazi, nika kutisa kuli uto lwanisa naha yaka+ ilikuli macaba anizibe hanika ikenisa ka wena fapilaa meeto abona, wena Gogo.”’+ 17  “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Kana haki wena yene nibulezi ka zahao mwa mazazi a kwamulaho ka batanga baka, bona bapolofita ba Isilaele, bane bapolofitile ka lilimo zeñata kuli ukatiswa kuto balwanisa?’ 18  “‘Ka lizazi leo, lona lizazi leo Gogo akataseza naha ya Isilaele,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ‘mabifi aka amatuna akatuka.+ 19  Nikabulela kabakala kutukufalelwa kwaka, ni ka mulilo wa buhali bwaka; mi ka lizazi leo, kukaba ni zikinyeho yetuna mwa naha ya Isilaele. 20  Kabakala ka, litapi za mwa liwate, linyunywani za mwa mbyumbyulu, libatana za mwa naheñi, lihahabe kaufela zehohoba, ni batu kaufela baba mwa lifasi, likangangama, mi malundu akanepelwa fafasi,+ mañope akatibuka, mi mamota kaufela akawela fafasi.’ 21  “‘Nikabiza mukwale kuli uto mulwaniseza fa malundu aka kaufela,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. ‘Mutu ni mutu ukalwanisa mwanahabo yena ka mukwale.+ 22  Nika muatula* ka matuku ayambukela+ ni ka kusulula mali ahae; nikanelisa ñundupula ni simbwewewe+ ni mulilo+ ni sulufula+ fahalimwaa hae ni limpi zahae ni fahalimwaa batu kaufela babali ni yena.+ 23  Mi kaniti nikaipubanisa ni kuikenisa ni kuizibahaza fapilaa meeto a macaba amañata; mi bakaziba kuli ki na Jehova.’

Litaluso ze kwatasi

Ili litebe zeneeitusiswanga hañata ki bakunupi ba masho.
Linzwi ka linzwi, “mulibeleli.”
Kamba “Ukabiziwa.”
Kamba “libaka za mwa matakanyani zesina makwakwa.”
Kamba “litaunyana.”
Kamba “Nikaikenya mwa katulo ni yena.”