Ezekiele 37:1-28

  • Pono ya musindi wa masapo aomile (1-14)

  • Milamu yemibeli yakopanywa (15-28)

    • Sicaba silisiñwi sibusiwa ki mulena alimuñwi (22)

    • Tumelelano ya kozo ya kamita (26)

37  Lizoho la Jehova lataha fahalimwaa ka, mi Jehova aniinga ka moya wahae ni kuyo nitoma fahalaa musindi,+ mi nekutezi masapo mwateñi.  Anifitisa mwahalaa ona kaufela, mi nabona kuli mwa musindi nekunani masapo amañata hahulu, mi naaomile hahulu.+  Anibuza, ali: “Mwanaa mutu, kana masapo a, akona kupila hape?” Kiha nili: “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ki wena yaziba.”+  Cwale ali ku na: “Polofitela masapo a, mi uabulelele, uli: ‘Mina masapo aomile, hamuutwe linzwi la Jehova:  “‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulelela masapo a ki se, uli: “Nikakenya moya wa kubuyela ku mina, mi mukapila hape.+  Nikabeya misifa ni nama ku mina, mi nika miapesa litalo ni kubeya moya wa kubuyela ku mina, mi mukapila hape; mi mukaziba kuli ki na Jehova.”’”  Kiha nipolofita kulikana ni mone nilaelezwi. Nimano polofita, kwautwahala lilata, ili mulumo wa masapo, mi masapo akala kungungahana, lisapo ka lisapo.  Cwale nabona misifa ni nama halitaha fahalimwaa masapo ao, mi akwahelwa ki litalo. Kono moya wa kubuyela neusika kena kale ku ona.  Cwale ali ku na: “Polofitela moya. Mwanaa mutu, polofita, mi ubulelele moya, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Wena moya,* utahe kuzwa kwa maneku amane mi ufukele batu ba, bane babulailwe, kuli bapile hape.”’” 10  Kiha nipolofita mwanaa nilaelezi, mi moya wa kubuyela wakena mwa masapo ao, mi akala kupila ni kuyema ka mahutu aona,+ ili mpi yetuna hahulu. 11  Kihona ali ku na: “Mwanaa mutu, masapo a, ki ba ndu ya Isilaele kaufela.+ Babulela bali: ‘Masapo aluna aomile, mi lufelezwi ki sepo.+ Lukauhanyizwe ku babañwi mi luinzi lunosi.’ 12  Hakulicwalo, upolofite mi ubabulelele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Nikaatamisa mabita amina+ ni kumizwisa mwa mabita amina, mina sicaba saka, mi nika mitisa mwa naha ya Isilaele.+ 13  Mi mukaziba kuli ki na Jehova hanika atamisa mabita amina ni hanika mizwisa mwa mabita amina, mina sicaba saka.”’+ 14  ‘Nikakenya moya waka ku mina mi mukapila hape,+ mi nika mibeya mwa naha yamina; mi mukaziba kuli na Jehova, ki na yabulezi, yaezize cwalo,’ kubulela Jehova.” 15  Linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali: 16  “Mi wena mwanaa mutu, uunge mulamu mi uñole fateñi manzwi a: ‘Mulamu wo ki wa Juda ni sicaba sa Isilaele babali ni yena.’*+ Mi uunge mulamu omuñwi, uñole fateñi manzwi a: ‘Mulamu wo ki wa Josefa, ona mulamu wa Efraimi, ni ba ndu ya Isilaele kaufela babali ni yena.’*+ 17  Kihona uka ikopanya kuli ibe feela mulamu ulimuñwi mwa lizoho lahao.+ 18  Sicaba sahao hasika li* ku wena: ‘Kana hauna kulubulelela selitalusa lika ze?’ 19  ubabulelele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Nikaanga mulamu wa Josefa, o mwa lizoho la Efraimi, ni masika a Isilaele ainzi ni yena, mi nika bakopanya ni mulamu wa Juda; mi nika ieza mulamu ulimuñwi,+ ikafetuha mulamu ulimuñwi mwa lizoho laka.”’ 20  Milamu fouka ñola ibe mwa lizoho lahao kuli baibone. 21  “Cwale ubabulelele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Nikazwisa Maisilaele mwahalaa macaba mobaile, mi nika bakubukanya kubazwisa mwa maneku kaufela ni kubatisa mwa naha yabona.+ 22  Nika baeza sicaba silisiñwi mwa naha,+ fa malundu a Isilaele, mi kaufelaa bona bakabusiwa ki mulena alimuñwi,+ mi habasana kuba macaba amabeli; kamba kukauhana kuba mibuso yemibeli.+ 23  Habasana kuisilafaza ka milimu yabona ya maswaniso yenyenyisa* ni ka likezo zabona zenyenyisa ni ka lifoso zabona kaufela.+ Nika bapilisa kwa likezo zabona kaufela za kusasepahala zebaezize sibi ka zona, mi nika bakenisa. Bakaba sicaba saka, mi na nikaba Mulimu wabona.+ 24  “‘“Mutangaa ka Davida ukaba mulenaa bona,+ mi kaufelaa bona bakaba ni mulisana alimuñwi.+ Bakazamaya ka likatulo zaka ni kumamela ka tokomelo litaelo zaka.+ 25  Bakapila mwa naha yene nifile mutangaa ka Jakobo, mone bapilanga bo kuku wamina,+ mi bakapila mwateñi kuya kuile,+ bona ni bana babona* ni bana ba bana babona;+ mi mutangaa ka Davida ukaba nduna wabona kuya kuile.+ 26  “‘“Mi nikaeza ni bona tumelelano ya kozo;+ ikaba tumelelano ya kamita ni bona. Nika batiisa ni kubaatisa+ mi nikabeya sibaka saka sesikenile mwahalaa bona kuya kuile. 27  Tende yaka* ikaba ni bona,* mi nikaba Mulimu wabona, mi bona bakaba sicaba saka.+ 28  Mi macaba akaziba kuli na Jehova, ki na yakenisa Isilaele, sibaka saka sesikenile hasika ina mwahalaa bona kuya kuile.”’”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “moya obululwa; moya ofuka.”
Kamba “babaswalisana ni yena.”
Kamba “babaswalisana ni yena.”
Linzwi ka linzwi, “Bana ba sicaba sahao bakali.”
Linzwi la Siheberu leliitusisizwe fa, libato swana ni linzwi lelitalusa “musutelo,” mi liitusisizwe sina pulelo ya kunyefula.
Linzwi ka linzwi, “bana babona babashimani.”
Kamba “Sibaka saka sa kupila ku sona; ndu yaka.”
Kamba “ikaba fahalimwaa bona.”