Ezekiele 36:1-38

  • Bupolofita ka za malundu a Isilaele (1-15)

  • Maisilaele bakutisezwa kwa naha yabona (16-38)

    • ‘Nikakenisa libizo laka lelituna’ (23)

    • “Sina simu ya Edeni” (35)

36  “Haili wena mwanaa mutu, upolofite ka za malundu a Isilaele, mi ubulele, uli: ‘Mina malundu a Isilaele, hamuutwe linzwi la Jehova.  Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Sila sibulezi cwana ka kumilwanisa: ‘Ehe! Nihaiba libaka zelumbile za kwakale seli saanda saluna!’”’+  “Cwale upolofite, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Bakeñisa kuli bamisinyize ni kumilwanisa kuzwelela mwa maneku kaufela, ilikuli mube saanda sa babapunyuhile* mwahalaa macaba mi batu bazwelapili kubulela zamina ni kumisawana,+  kabakaleo, mina malundu a Isilaele, hamuutwe linzwi la Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa! Ki se sabulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, kwa malundu ni malundunyana, kwa linukana ni misindi, kwa libaka zefetuhile matota,+ ni kwa mileneñi yeyubekilwe yehapilwe tutu yayona ni yesheunuzwi ki babapunyuhile mwa macaba aa mwa matuko ayona;+  Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulelela mileneñi yeo ki se, uli: ‘Ka mulilo wa kutukufalelwa kwaka,+ nikabulela litaba za kulwanisa babapunyuhile mwahalaa macaba ni za kulwanisa Edomo kaufela, bona bane banyakalalile hahulu ni kusheununa+ hane baikungezi naha yaka kuieza saanda sabona, kuli baikungele mafulisezo ayona ni kuhapa tutu yayona.’”’+  “Cwale upolofite ka za naha ya Isilaele, mi ubulelele malundu ni malundunyana, linukana ni misindi, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Hamubone! Nikabulela kabakala kutukufalelwa kwaka ni kabakala mabifi aka, kakuli mulwezi lishubu la macaba.”’+  “Kabakaleo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Niyemisa lizoho laka ka buitamo, kuli macaba aamipotolohile ao akalwala maswabi aona.+  Kono mina malundu a Isilaele, mukamela mitai mi mukabeela sicaba saka sa Isilaele miselo,+ kakuli batuha bakuta.  Kakuli niinzi ni mina, mi nikatalimisa pata yaka ku mina, mi mukalimiwa ni kucalwa peu. 10  Nikaatisa sicaba samina—bona ba ndu kamukana ya Isilaele, kaufelaa bona—mi mwa mileneñi kukayaha batu+ mi matota akayahiwa sinca.+ 11  Nikaatisa sicaba samina ni limunanu zamina;+ likaata, libe zeñata. Mi nikatahisa kuli muyahiwe sina sapili,+ nikatahisa kuli mukondise zamina kufita mwa linako za kwamulaho;+ mi mukaziba kuli ki na Jehova.+ 12  Nikatahisa kuli sicaba—sona sicaba saka sa Isilaele—sizamaye fahalimwaa mina, mi baka miluwa.+ Mukaba saanda sabona, mi hamusana kubatokwisa bana hape.’”+ 13  “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Bakeñisa kuli bamibulelela, bali: “Wena u naha yemiza batu ni yeamuha macaba ahao bana,”’ 14  ‘kabakaleo, hausana kumiza batu kamba kutokwisa macaba ahao bana,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 15  ‘Hanisana kutahisa kuli ulwahakiwe ki macaba kamba kulwala linyefulo za batu,+ mi hausana kusitatalisa macaba ahao,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.” 16  Mi linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali: 17  “Mwanaa mutu, ba ndu ya Isilaele hane bapila mwa naha yabona, nebasilafalize naha yabona ka linzila zabona ni ka likezo zabona.+ Ku na, linzila zabona neliswana sina masila a musali yaile kwa kweli.+ 18  Kiha nibasululela mabifi aka kabakala mali ene basululezi mwa naha+ ni kabakala kusilafaza naha ka milimu yabona ya maswaniso yenyenyisa.*+ 19  Cwale nabalundulela mwahalaa macaba ni kubahasanyeza mwa linaha.+ Nabaatula ka kuya ka nzila yabona ni ka likezo zabona. 20  Kono hase bafitile mwa macaba ao, batu basilafaza libizo laka lelikenile+ ka kubabulela kuli: ‘Ba ki bona batu ba Jehova, kono bazwile mwa naha yahae.’ 21  Kabakaleo, nikaiyakatwa libizo laka lelikenile, lene basilafalize ba ndu ya Isilaele mwahalaa macaba kobaile.”+ 22  “Kabakaleo, ubulelele ba ndu ya Isilaele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Nieza cwalo isiñi kabakala mina ba ndu ya Isilaele, kono ki kabakala libizo laka lelikenile, lene musilafalize mwahalaa macaba komuile.”’+ 23  ‘Nikakenisa luli libizo laka lelituna,+ lene lisilafalizwe mwahalaa macaba, lona lene musilafalize mwahalaa bona; mi macaba akaziba kuli ki na Jehova,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ‘hanika ikenisa mwahalaa mina fapilaa meeto abona. 24  Nika mizwisa mwa macaba ni kumikubukanya kumizwisa mwa linaha kaufela ni kumitisa mwa naha yamina.+ 25  Nika misasa mezi akenile, mi mukakena;+ nika mikenisa kwa masila amina kaufela+ ni kwa milimu yamina kaufela ya maswaniso yenyenyisa.+ 26  Nikamifa pilu yenca+ ni kukenya moya omunca ku mina.+ Nikazwisa pilu ya licwe+ mwa mubili wamina ni kumifa pilu ya nama.* 27  Nikabeya moya waka ku mina, mi nikatahisa kuli muzamaye ka litaelo zaka,+ mi mukamamela ni kueza likatulo zaka. 28  Mi mukapila mwa naha yene nifile bo kuku wamina, mi mukaba sicaba saka, na nibe Mulimu wamina.’+ 29  “‘Nika mipilisa kwa masila amina kaufela mi nikabiza bubeke ni kubuatisa, mi hanina kumitiseza lukupwe.+ 30  Nikaatisa muselo wa likota ni zebeiwa mwa masimu, kuli musike hape mwa shubulwa kabakala lukupwe mwahalaa macaba.+ 31  Fohe mukahupula linzila zamina zemaswe ni likezo zamina zenesi zende, mi mukainyenya ili mina kabakala mulatu wamina ni likezo zamina zenyenyisa.+ 32  Kono muzibe taba ye: Haniezi cwalo kabakala mina,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. ‘Kono muswabe mi muikutwe kukokobezwa kabakala linzila zamina, mina ba ndu ya Isilaele.’ 33  “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Ka lizazi lenika mikenisa kwa mulatu wamina kaufela, nikatahisa kuli mwa mileneñi kuyahe batu+ ni kuli matota ayahiwe sinca.+ 34  Naha yenebanga matota, yene baiponela batu kaufela babafita mwa nzila, ikalimiwa. 35  Mi batu bakali: “Naha yenebanga matota seiswana sina simu ya Edeni,+ mi mileneñi yenesinyehile, yeneli matota ni yenetubakilwe, seitiisizwe mi sekupila batu mwateñi.”+ 36  Mi macaba aasiyezi kwa macaba amipotolohile akaziba kuli na Jehova, ki na yayahile nto yenetubilwe, mi nicezi mwa naha yeneli matota. Na Jehova, ki na yabulezi cwalo, mi ki sona seniezize.’+ 37  “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Hape nikatuhelela ba ndu ya Isilaele kuli banikupe kubaezeza taba ye: Nikaatisa sicaba sabona sina mutapi. 38  Sina mutapi wa babakenile, sina mutapi wa Jerusalema* ka nako ya mikiti yahae,+ mileneñi yenesinyehile ikatala mitapi ya batu;+ mi bakaziba kuli ki na Jehova.’”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “bo masialeti; babasiyezi.”
Linzwi la Siheberu leliitusisizwe fa, libato swana ni linzwi lelitalusa “musutelo,” mi liitusisizwe sina pulelo ya kunyefula.
Fo kikuli, pilu yelatelela ketelelo ya Mulimu.
Kamba mwendi, “Sina mitapi ya lingu ze mwa Jerusalema zakufa sina matabelo.”