Ezekiele 35:1-15

  • Bupolofita ka za kulwanisa malundu a Seiri (1-15)

35  Linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, talimisa pata yahao kwa naha ya malundu ya Seiri,+ mi upolofite litaba za kuilwanisa.+  Ubulelele naha yeo, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Bona, nakulwanisa wena naha ya malundu ya Seiri, mi nika kuotololela lizoho laka kukulwanisa ni kukueza naha yesinyehile, yeli matota.+  Nikasinya mileneñi yahao, mi ukafetuha naha yesinyehile, yeli matota;+ mi ukaziba kuli ki na Jehova.  Kakuli neubonisize sitoyo sesisa feli,+ mi neutuhelezi Maisilaele kuli babulaiwe ka mukwale hanebali mwa ziyezi, ka nako ya koto yabona ya mafelelezo.”’+  “‘Kabakaleo, ka na yapila,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ‘nikalukisa kuli mali ahao asululwe, mi mulatu wa mali uka kulatelela.+ Bakeñisa kuli neutoile mali ene usuluzi, mulatu wa mali uka kulatelela.+  Nikatahisa kuli naha ya malundu ya Seiri isinyehe, ibe matota,+ mi nikabulaya mutu kaufela yafita mwateñi ni mutu kaufela yakutela mwateñi.  Nikataza malundu ayona ka litupu za bababulailwe; mi bababulailwe ka mukwale bakawela fa malundunyana ahao, bawele mwa misindi yahao, ni mwa linukana zahao kaufela.  Nika kueza matota a kamita, mi mileneñi yahao haina kuyahiwa;+ mi mukaziba kuli ki na Jehova.’ 10  “Bakeñisa kuli neuize: ‘Macaba amabeli a, ni linaha zepeli ze, likaba zaka, mi luka liluwa mwa bubeli bwazona,’+ nihaike kuli na Jehova nenili mwahalaa bona, 11  ‘kabakaleo, ka na yapila,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ‘nika kueza ka kuya ka buhali bwahao ni lifufa lahao lene ubonisize ka kubatoya;+ mi nika izibahaza mwahalaa bona hanika kuatula. 12  Mi fo, ukaziba kuli na Jehova, niutwile lipulelo kaufela za kashwau zene ubulezi ka kulwanisa malundu a Isilaele, hane uize: “Afetuhile matota mi luafilwe kuli luamize.”* 13  Mi neubulezi litaba zenilwanisa ka kuikuhumusa, mi waatisa manzwi a kunilwanisa.+ Neniutwile litaba zeo kaufela.’ 14  “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Lifasi kaufela likataba hanika kusinya ni kukueza matota. 15  Sina hane utabile, saanda sa ba ndu ya Isilaele hane sisinyizwe ni kuezwa matota, nika kueza cwalo ni wena.+ Ukafetuha naha yesinyehile, yeli matota, wena naha ya malundu ya Seiri, ili Edomo kaufela;+ mi bakaziba kuli ki na Jehova.’”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “luafilwe sina sico.”