Ezekiele 34:1-31

  • Bupolofita ka za kulwanisa balisana ba Isilaele (1-10)

  • Jehova ubabalela lingu zahae (11-31)

    • “Mutangaaka Davida” ukabalisa (23)

    • “Tumelelano ya kozo” (25)

34  Linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, upolofite litaba za kulwanisa balisana ba Isilaele. Upolofite, mi ubulelele balisana, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Bumai ki bwa balisana ba Isilaele,+ bane baifepa ili bona! Kana haki mutapi obaswanela kufepa?+  Muca mafula, muapala masila a boya bwa folofolo, mi mubulaya folofolo yenunile hahulu,+ kono hamufepi mutapi.+  Hamusika tiisa lingu zefokola kamba kufolisa zekula kamba kutama zeholofezi kamba kukutisa zekeluhile kamba kubata zelatehile;+ kono mulibusize ka taata ni ka kulihatelela.+  Kabakaleo, zahasana kakuli nekusina mulisana;+ zahasana mi zaba sico sa libatana kaufela za mwa naheñi.  Lingu zaka neliyambaela fa malundu kaufela ni fa malundunyana amatelele; lingu zaka nelihasanezi mwa lifasi kaufela, nekusina yanaa libata kamba yanaalika kulifumana.  “‘“Kabakaleo, mina balisana, hamuutwe linzwi la Jehova:  ‘“Ka na yapila,” kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, “bakeñisa kuli lingu zaka lifetuhile sico sa libatana kaufela za mwa naheñi, kabakala kuli nekusina mulisana, mi balisana baka nebasika bata lingu zaka; kono bazwelapili kuifepa ili bona mi nebasika fepa lingu zaka,”’  kabakaleo, mina balisana, hamuutwe linzwi la Jehova. 10  Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Nilwanisa balisana, mi nikatokwa kuli baikalabele kabakala lingu zaka,* mi nika batuhelisa kufepa* lingu zaka,+ mi balisana habasana kuifepa. Nikayangwela lingu zaka kwa milomo yabona, mi halisana kuba sico sabona.’” 11  “‘Kakuli Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Ki na yo, nikabata lingu zaka, mi nika libabalela.+ 12  Nikababalela lingu zaka sina mulisana yafumani lingu zahae zenehasani mi walifepa.+ Nika liyangwela mwa libaka kaufela mone lihasanezi fa lizazi la malu ni la lififi lelinsu.+ 13  Nika lizwisa mwahalaa macaba, nilikubukanye hamoho kulizwisa mwa linaha, nika litisa mwa naha yazona ni kulifepela fa malundu a Isilaele, kwatuko ni linukana ni mwa libaka za naha mokuyahile batu.+ 14  Nika lifepela mwa mafulisezo amande, mi naha folika fulela ikaba fa malundu a matelele a Isilaele.+ Likabuta mwateñi mwa naha yende ya mafulisezo,+ mi likafula bucwañi bobunde fa malundu a Isilaele.” 15  “‘“Ki na yakafepa lingu zaka,+ mi nikatahisa kuli libute,”+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 16  “Nikabata yelatehile,+ nikakutisa yekeluhile, nikatama yeholofezi, mi nikatiisa yefokozi; kono nikabulaya yenunile ni yetiile. Nika ifepa ka katulo.” 17  “‘Haili mina lingu zaka, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Nituha niatula mwahalaa ngu ni ngu, mwahalaa lingu zabaana ni lipuli zabaana.+ 18  Kana hakusika likana ku mina hamu ifepa ka bucwañi bobunde hahulu? Kikuli hape muswanela kuhatikela mafulisezo amina amañwi ka mahutu amina? Mi hase munwile mezi akenile hahulu, kana mwaswanela kusukulula ka mahutu amina mezi asiyezi? 19  Kana cwale lingu zaka liswanela kuifepa ka bucwañi bomuhatikezi ka mahutu amina ni kunwa mezi emusukuluzi ka mahutu amina?” 20  “‘Kabakaleo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sababulelela ki se, uli: “Hamubone, nikaatula mwahalaa ngu yenunile ni ngu yeotile, 21  kakuli nemuzwezipili kusundulula ka lubaci lwamina ni ka maheta amina, mi ka manaka amina, mwazwelapili kukasha zekula kaufela kufitela mulihasanyeza mwa linaha za kwahule. 22  Mi nikapilisa lingu zaka, halisana kufetuha sico;+ mi nikaatula mwahalaa ngu ni ngu. 23  Nikalifa mulisana alimuñwi kulilisa,+ yena mutangaaka Davida,+ mi uka lifepa. Ki yena yaka lifepa, mi ukaba mulisana wazona.+ 24  Mi na Jehova, nikaba Mulimu wazona,+ mi mutangaaka Davida ukaba nduna mwahalaa zona.+ Na Jehova, ki na yabulezi cwalo. 25  “‘“Mi nikaeza ni zona tumelelano ya kozo,+ mi nikazwisa libatana zebuhali mwa naha,+ kuli lingu zeo lipile inze liiketile mwa lihalaupa ni kulobala mwa mishitu.+ 26  Nika lifuyola, zona ni sibaka sesipotolohile lilundu laka,+ mi nikanelisa pula ka nako yeswanela. Limbuyoti likanela sina pula.+ 27  Likota za mwa simu likabeya miselo yazona, mi mubu ukabeya lico zaona,+ mi zona lingu likapila inze liiketile mwa naha. Mi likaziba kuli ki na Jehova hanika loba coko yazona+ ni kulilamulela ku bane baliezize batanga. 28  Halisana kuba sico sa macaba, mi libatana za mwa lifasi halisana kulimiza, mi likapila linze liiketile, kusina yalisabisa.+ 29  “‘“Nika liezeza simu ya likota yetumile,* mi halisana kushwa tala mwa naha,+ halisana kukokobezwa ki macaba.+ 30  ‘Cwale likaziba kuli na Jehova Mulimu wazona, niinzi ni zona, ni kuli zona ki sicaba saka, bona ba ndu ya Isilaele,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.”’ 31  “‘Haili mina lingu zaka,+ zona lingu zenibabalela, mu batu, mi na ni Mulimu wamina,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lingu zaka nika libatela mwa mazoho abona.”
Kamba “kubabalela.”
Linzwi ka linzwi, “yeka lifa libizo.”