Ezekiele 30:1-26

  • Bupolofita ka za kulwanisa Egepita (1-19)

    • Twaniso ya Nebukadenezare yapolofitwa (10)

  • Maata a Faro alobiwa (20-26)

30  Mi linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, upolofite mi ubulele uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Ulile, uli: ‘Mawe, lizazi lataha!’   Kakuli lizazi li fakaufi, ki cwalo, lizazi la Jehova li fakaufi.+ Ikaba lizazi la malu,+ ili nako yetomilwe ya macaba.+   Mukwale ukataha fahalimwaa Egepita, mi batu ba mwa Etopia bakasaba, batu habaka bulaiwa mwa Egepita;Bufumu bwa mwateñi buungilwe, mi mitomo yayona iwisakilwe.+   Etopia,+ Puti,+ Ludi, ni sikopekope sa batu kaufela,*Ni Kubi, hamohocwalo ni bana ba mwa naha ya tumelelano,*Kaufelaa bona bakabulaiwa ka mukwale.”’   Jehova sabulela ki se, uli: ‘Babatusa Egepita ni bona bakabulaiwa,Mi maata ahae aikuhumusa ka ona akafeliswa.’+ “‘Bakabulaiwa ka mukwale mwa naha, kukalela kwa Migidoli+ kuisa kwa Siyene,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.  ‘Bakafetuha matota kufita linaha zeñwi kaufela, mi mileneñi ya mwateñi ikasinyeha hahulu kufita mileneñi yemiñwi kaufela.+  Mi bakaziba kuli ki na Jehova hanika tukisa mulilo mwa Egepita ni kusinya linaha kaufela zeswalisana ni yona.  Ka lizazi leo, nikaluma linumwana mwa lisepe kuyo ngangamisa Etopia yaisepa; bakaziyeleha ka lizazi lelitahela Egepita, kakuli likataha luli.’ 10  “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Nikafelisa sicaba sesituna sa Egepita ka lizoho la Mulena Nebukadenezare* wa Babilona.+ 11  Yena ni masole bahae, ili babasituhu hahulu kufita macaba amañwi,+ bakatiswa mwa naha kuli bato iyundisa. Bakacomola mikwale yabona kuli balwanise Maegepita ni kutaza naha ka litupu za bababulailwe.+ 12  Nikafetula maabwa a Nile+ kuba lundandala, mi nikalekisa naha kwa batu babamaswe. Nikatahisa kuli bazwahule basinye naha ni lika kaufela zefumaneha mwateñi.+ Na Jehova, ki na yabulezi cwalo.’ 13  “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Hape nikayundisa milimu ya maswaniso yenyenyisa* ni kufelisa milimu ya kwa Nofi*+ yesina tuso. Hakusana kuba ni nduna yazwa kwa naha ya Egepita, mi nikakenya sabo mwa naha ya Egepita.+ 14  Nikafetula Patrosi+ kuba matota mi nikatumbula mulilo mwa Zoani ni kuatula No.*+ 15  Nikasululela Sini buhali bwaka, sona sibaka sa silelezo sa Egepita, ni kusinya batu babayahile mwa No. 16  Nikatumbula mulilo mwa Egepita; Sini ukakenelwa ki sabo mi mamota a No akapunyiwa, mi Nofi* ukatasezwa ka nako ya musihali! 17  Mitangana ba mwa Ono* ni mwa Pibeseti bakabulaiwa ka mukwale, mi babayahile mwa mileneñi bakaiswa mwa buhapiwa. 18  Lizazi likaunsufala mwa Tekapanesi, nako yenika loba licoko za Egepita mwateñi.+ Maata ahae aikuhumusa ka ona akafela,+ malu aka mukwahela, mi babayahile mwa litolopo zahae bakaiswa mwa buhapiwa.+ 19  Nikaatula Egepita, mi bakaziba kuli ki na Jehova.’” 20  Mi ka silimo sabu 11, mwa kweli yapili, ka lizazi labu 7 mwa kweli, linzwi la Jehova lataha ku na, lali: 21  “Mwanaa mutu, nilobile lizoho la Faro mulena wa Egepita; halina kutamiwa kuli lifoliswe kamba kutatiwa lisila kuli litiiswe ilikuli likone kuswala mukwale.” 22  “Kabakaleo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Nituha nilwanisa Faro mulena wa Egepita,+ mi nikaloba mazoho ahae, lelitiile ni lelilobehile,+ mi nikawisa lilumo leli mwa lizoho lahae.+ 23  Kihona nikalundulela Maegepita mwa macaba ni kubahasanyeza mwa linaha.+ 24  Nikatiisa mazoho* a mulena wa Babilona+ ni kubeya mukwale waka mwa lizoho lahae,+ mi nikaloba mazoho a Faro, mi ukatonga ka muhuwo omutuna sina mutu yashwela fapilaa hae.* 25  Nikatiisa mazoho a mulena wa Babilona, kono mazoho a Faro akatepelela kabakala kufokola; mi bakaziba kuli ki na Jehova hanika beya mukwale waka mwa lizoho la mulena wa Babilona ni hakaitusisa ona kulwanisa naha ya Egepita.+ 26  Mi nikalundulela Maegepita mwa macaba ni kubahasanyeza mwa linaha,+ mi bakaziba kuli ki na Jehova.’”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “babazwa mwa macaba asili kaufela.”
Mwendi ili kutalusa Maisilaele bane baswalisani ni Egepita.
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Kamba “Memfisi ”
Linzwi la Siheberu leliitusisizwe fa, libato swana ni linzwi lelitalusa “musutelo,” mi liitusisizwe sina pulelo ya kunyefula.
Fo kikuli, Tebesi.
Kamba “Memfisi.”
Fo kikuli, Heliopolisi.
Kamba ‘Nikaekeza kwa maata.”
Fo kikuli, fapilaa mulena wa Babilona.