Ezekiele 3:1-27

  • Ezekiele ukaca muputo wafilwe ki Mulimu (1-15)

  • Ezekiele ukasebeza sina mulibeleli (16-27)

    • Kusaisa pilu kwa lika kutahisa mulatu wa mali (18-21)

3  Cwale ali ku na: “Mwanaa mutu, hakuce sesi fapilaa hao.* Ca muputo wo, mi uye, uyo bulela ku ba ndu ya Isilaele.”+  Kiha niatamisa mulomo waka, mi anicisa muputo wo.  Azwelapili kunibulelela, ali: “Mwanaa mutu, ca muputo wo oni kufa, mi utaze mba yahao ka ona.” Nakala kuuca, mi neli omunati inge linosi mwahanu yaka.+  Ali ku na: “Mwanaa mutu, zamaya ku ba ndu ya Isilaele, uyo babulelela manzwi aka.  Kakuli haulumiwi kwa sicaba sesibulela puo yesautwahali kamba sa lilimi lelisa zibahali, kono ulumiwa ku ba ndu ya Isilaele.  Haulumiwi kwa macaba amañata abulela puo yesautwahali kamba a lilimi lelisa zibahali, beusa koni kuutwisisa manzwi abona. Hane nika kuluma ku bona, nebaka kuutwa.+  Kono ba ndu ya Isilaele bakahana kukuutwa, kakuli habalati kuniutwa.+ Ba ndu ya Isilaele kaufela banani toho-taata ni lipilu zetaata.+  Bona! Nitahisize kuli sifateho sahao sitatafale sina lifateho zabona, ni kuli pata yahao itatafale sina lipata zabona.+  Nitahisize kuli pata yahao iswane ni daimani, itiye hahulu kufita licwe lelitiile.+ Usike wabasaba kamba kumbemukiswa ki lifateho zabona,+ kakuli ki lusika lwa bakwenuheli.” 10  Azwelapili kubulela ni na, ali: “Mwanaa mutu, uutwe manzwi kaufela eni kubulelela mi uise pilu ku ona. 11  Uye ku babahapilwe mwahalaa sicaba sahao*+ mi ubulele ku bona. Ubabulelele, uli: ‘Ki se sabulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa,’ ibe kuli bakautwa kamba bakahana kuutwa.”+ 12  Cwale moya waniisa+ mi mwamulaho waka nautwa linzwi la mulumo omutuna, lelili: “Kulumbekwe kanya ya Jehova mwa sibaka sahae.” 13  Nekuutwahala mulumo wa mafufa a libupiwa zepila hane lingubana,+ ni mulumo wa mawili kwatuko ni zona,+ ni mulumo omutuna hahulu. 14  Mi moya waniinga, waniisa, mi naya inze ninyemile, nihalifile hahulu mwa moya waka, mi lizoho la Jehova nelili ku na ka maata. 15  Cwale naya kwa batu bane bahapilwe kwa Tele-abibi, bane bapila kwatuko ni nuka ya Kebare,+ mi nayo ina kone bapila; naina ni bona mazazi a 7 inze nikomokile.+ 16  Mazazi a 7 hafelile, linzwi la Jehova lataha ku na, lali: 17  “Mwanaa mutu, nikuketile kuba mulibeleli wa ba ndu ya Isilaele;+ mi hauka utwa linzwi lelizwa mwa mulomo waka, uswanela kubafa temuso yezwa ku na.+ 18  Hanibulelela yamaswe kuli: ‘Ukashwa luli,’ kono wena usa mulemusi, mi upalelwa kubulelela yamaswe yo, kumulemusa kuli atuhele nzila yahae yemaswe ilikuli apile,+ yena ukashwa kabakala bufosi bwahae kakuli ki yamaswe,+ kono mali ahae nika abatela ku wena.*+ 19  Kono haiba ulemusa yamaswe mi hatuheli bumaswe bwahae ni nzila yahae yemaswe, yena ukashwa kabakala bufosi bwahae, kono wena ukapilisa bupilo* bwahao.+ 20  Kono haiba yalukile atuhela kuluka kwahae mi afosa,* nikabeya sisitataliso fapilaa hae mi ukashwa.+ Haiba neusika mulemusa, yena ukashwa kabakala sibi sahae mi likezo zahae zelukile halina kuhupulwa, kono mali ahae nika abatela ku wena.*+ 21  Kono haiba ulemusize yalukile kuli asike aeza sibi, mi haezi sibi, yena ukazwelapili kupila kakuli naalemusizwe,+ mi ni wena ukapilisa bupilo* bwahao.” 22  Lizoho la Jehova lataha ku na hane nili kwateñi, mi ali ku na: “Yema, uye mwa musindi, mi nikabulela ni wena mwateñi.” 23  Kiha niyema mi naya mwa musindi, mi hamubone! kanya ya Jehova neili mwateñi,+ yeswana sina kanya yene niboni kwatuko ni nuka ya Kebare,+ mi nawela fafasi ka pata. 24  Moya kiha ukena ku na mi waniyemisa ka mahutu aka,+ mi anibulelela, ali: “Zamaya, uyo ikwalela mwa ndu yahao. 25  Haili wena mwanaa mutu, baka kubeya mihala ni kukutama ka yona kuli usike wazwela ku bona. 26  Mi nikatahisa kuli lulimi lwahao lulamatele kwahalimu mwahanu yahao, mi ukaba simumu, hauna kukona kubakalimela, kakuli ki lusika lwa bakwenuheli. 27  Kono hanika bulela ni wena, nikaatamisa mulomo wahao, mi uswanela kubabulelela,+ uli: ‘Ki se sabulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.’ Yautwa autwe,+ mi yahana kuutwa ahane kuutwa, kakuli ki lusika lwa bakwenuheli.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “hakuce seufumana.”
Linzwi ka linzwi, “mwahalaa bana ba sicaba sahao.”
Kamba “nika kufa mulatu kabakala mali ahae.”
Kamba “moyo.”
Kamba “aeza zesika luka.”
Kamba “nika kufa mulatu kabakala mali ahae.”
Kamba “moyo.”