Ezekiele 29:1-21

  • Bupolofita ka za kulwanisa Faro (1-16)

  • Egepita ukafiwa Babilona sina mupuzo (17-21)

29  Ka silimo sabulishumi, mwa kweli yabulishumi, ka lizazi labu 12 mwa kweli, linzwi la Jehova lataha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, talimisa pata yahao ku Faro mulena wa Egepita, mi upolofite litaba za kumulwanisa ni za kulwanisa naha kaufela ya Egepita.+  Ubulele manzwi a, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Bona, nakulwanisa, wena Faro mulena wa Egepita,+Wena sibatana sesituna sa mwa liwate, sesilapami mwa linukana za nuka yasona ya Nile,*+Yaize: ‘Nuka ya Nile ki yaka. Ki na yaikezelize yona.’+   Kono nikabeya tushuto mwa mitahali yahao ni kutahisa kuli litapi za mwa Nile likakatele mwa mayayu ahao. Nika kuombola mwa nuka yahao ya Nile hamoho ni litapi kaufela ze mwa Nile zekakatezi mwa mayayu ahao.   Nika kuyubeka mwa lihalaupa, wena ni litapi kaufela za mwa nuka yahao ya Nile. Ukawela mwa naheñi, mi hauna kunopiwa kamba kukubukanywa.+ Nika kufa kuli ube sico sa libatana za mwa lifasi ni linyunywani za mwa mbyumbyulu.+   Mi babayahile mwa Egepita kaufela bakaziba kuli ki na Jehova, Kakuli nebasika tusa ba ndu ya Isilaele, mi nebaswana feela sina lucwañi.*+   Hane bakusweli kwa lizoho, walobeha,Mi watahisa kuli bakubauhe fa maheta. Hane batiyela ku wena, walobeha,Mi waweyaukisa mahutu abona.”*+  “‘Kabakaleo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Bona, nitisa mukwale fahalimwaa hao,+ mi nikabulaya batu ni lifolofolo ku wena.  Naha ya Egepita ikafetuha matota ni sibaka sesisinyehile;+ mi bakaziba kuli ki na Jehova, kakuli uize:* ‘Nuka ya Nile ki yaka; ki na yaiezize.’+ 10  Kabakaleo, nakulwanisa, wena ni nuka yahao ya Nile, mi nikatahisa kuli naha ya Egepita isinyehe, ibe yeomile,+ ili lihalaupa lelili matota, kuzwa kwa Migidoli+ kuya kwa Siyene+ kuyo fita ni kwa mululwani wa Etopia. 11  Hakuna mutu kamba limunanu zekahata mwateñi ka lihutu,+ mi haina kuyahiwa ka lilimo ze 40. 12  Nikatahisa kuli naha ya Egepita ibe yona yesinyehile hahulu kufita linaha zeñwi kaufela, mi mileneñi yayona ikaba yona yesinyehile hahulu kufita mileneñi yemiñwi kaufela ka lilimo ze 40;+ mi nikalundulela Maegepita mwa macaba ni kubahasanyeza mwa linaha.”+ 13  “‘Kakuli Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Hamulaho wa lilimo ze 40 nikakutisa Maegepita kubazwisa mwa macaba mone bahasanyelizwe;+ 14  nikakutiseza bahapiwa ba Maegepita kwa naha ya Patrosi,+ kwa naha kone basimuluhile, mi kwateñi bakafetuha mubuso omunyinyani. 15  Mubuso wa Egepita ukaba omunyinyani hahulu kufita mibuso yemiñwi mi hausana kuhatelela macaba amañwi,+ mi nikatahisa kuli babe babanyinyani hahulu kuli mane habasana kubusa macaba amañwi.+ 16  Ba ndu ya Isilaele habasana hape kusepa Egepita,+ kono bakahupula feela bufosi bone baezize ka kukupa tuso kwa Maegepita. Mi bakaziba kuli ki na Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.”’” 17  Cwale ka silimo sabu 27, mwa kweli yapili, fa lizazi lapili mwa kweli, linzwi la Jehova lataha ku na, lali: 18  “Mwanaa mutu, Mulena Nebukadenezare*+ wa Babilona naasebelisize hahulu mpi yahae kulwanisa Tire.+ Litoho kaufela zafetuha litenda, mi maheta kaufela akubauha. Kono yena ni mpi yahae nebasika fumana lituwelo kabakala musebezi wahae wa kulwanisa Tire. 19  “Kabakaleo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Bona, nifa naha ya Egepita ku Mulena Nebukadenezare* wa Babilona,+ mi ukashimba sifumu sayona ni kuhapa mwateñi tutu yeñata; mi ki zona zekaba lituwelo za mpi yahae.’ 20  “‘Nika mufa naha ya Egepita sina tifo ya musebezi wahae wa kumulwanisa,* kakuli neba nisebelelize,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 21  “Ka lizazi leo, nikatahisa kuli lunaka lutubulele ba ndu ya Isilaele lipalisa,* +mi nika kulumeleza kubulela mwahalaa bona; mi bakaziba kuli ki na Jehova.”

Litaluso ze kwatasi

Fa ni kwatasi, “Nile” iyemela nuka kasibili ni mikokolombwa yayona.
Linzwi ka linzwi, “lutaka.”
Linzwi ka linzwi, “linoka zabona.”
Linzwi ka linzwi, “naaize.”
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Linzwi ka linzwi, “Nebukaderezare,” ka muñolelo omuñwi.
Fo kikuli, kulwanisa Tire.
Kamba “nikafa ba ndu ya Isilaele maata.”